AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Raport Analityczny MIRBUD

Związek Maklerów i Doradców opublikował raport analityczny dotyczący akcji spółki MIRBUD, w którym między innymi napisano:

„Szacujemy, że w przyszłych wynikach Mirbud rosnący udział będzie miał sektor działalności deweloperskiej, który w obrębie całej Grupy Mirbud charakteryzuje się jedną z wyższych rentowności. Prognozujemy również, że działalność w zakresie sprzedaży usług wynajmu realizowana głównie poprzez obiekt Marywilska 44 będzie w dalszym ciągu utrzymywała stabilną rentowność na poziomie 40% i w 2022 wygeneruje blisko 50 mln zł przychodu. Ponadto zakładamy, że w zakresie robót inżynieryjno-drogowych oraz budownictwa produkcyjnego nastąpi stabilizacja marż na poziomie odpowiednio ok. 5% oraz ok. 8%.

Prognozujemy wzrost przychodów całej grupy do poziomu 1,24 mld zł w roku 2022. W latach 2018 – 2022 oczekujemy rentowności brutto na sprzedaży dla całej Grupy na poziomie ok. 9%. W przypadku zysku netto oczekujemy utrzymania w perspektywie do 2022 stabilnego poziomu w okolicach 27 mln zł

W latach 2018-2023 oczekujemy stabilnego poziomu długu z lekką spadkową w długim terminie w skali całej Grupy oraz zmiany struktury długu między Spółkami w grupie. Zakładamy, że MIRBUD S.A. będzie delewarował się w tempie około 10 mln PLN rocznie, natomiast w spółce JHM Development S.A. zadłużenie będzie początkowo wzrastało o około 20 mln PLN rocznie z tytułu realizacji inwestycji deweloperskich, a następnie o około 10 mln zł z tytułu kolejnych inwestycji.

Bazując na wycenie porównawczej akcje Mirbud mogą osiągnąć wartość rzędu 1,43 zł / akcja. Metoda dochodowa wskazuje na wartość rzędu 1,86 zł / akcja. Po zastosowaniu wag odpowiednio 30% oraz 70% prognozujemy, że w przeciągu 12 miesięcy kurs akcji Mirbud może osiągnąć kurs na poziomie 1,73 zł / akcja, co w porównaniu z obecną ceną na rynku jest wartością o 50% wyższą.”

Całość dostępna jest na naszej stronie: Opracowanie Analityczne MIRBUD

Powrót