AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Postępowanie przed KIO w związku z zamówieniem "Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi."

W związku z odrzuceniem ofert i wykluczeniem Wykonawcy konsorcjum: Kobylarnia S.A. – Mirbud S.A. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: „Projekt i budowa drogi ekspresowej S14 Zachodniej Obwodnicy Łodzi. Zad. A – Odcinek I węzeł „Łódź Lublinek” – węzeł „Łódź Teofilów”. Zad. B – Odcinek II węzeł „Łódź Teofilów” (bez węzła) – DK91 w m Słowik” złożyliśmy odwołanie od decyzji Zamawiającego do KIO. Rozprawa w przedmiotowej sprawie odbyła się 05.04.2018 a ogłoszenie wyroku zaplanowano na dzień 10.04.2018. Pomimo zamknięcia postępowania przed KIO, chwilę po rozprawie weszliśmy w posiadanie istotnej informacji, mającej istotny wpływ dla sprawy. Skierowaliśmy pismo procesowe do KIO a także o całej sytuacji poinformowaliśmy w pismem informacyjnym Zamawiającego oraz wszystkich członków postępowania (pismo w załączeniu). Z uzyskanych informacji jednoznacznie wynika, że Wykonawca przystępujący do odwołania po stronie Zamawiającego, tj. konsorcjum Budimex S.A. STRABAG Sp. z o.o., w swojej ofercie podało nieprawdziwe informacje, świadczące o braku spełnienia warunku udziału w postępowaniu, czym wprowadziło Zamawiającego w błąd. W świetle nowych faktów Zamawiający powinien wykluczyć konsorcjum Budimex S.A. STRABAG Sp. z o.o. z postępowania z jednoczesnym cofnięciem decyzji o wykluczeniu firm Kobylarnia S.A. i Mirbud S.A. z przedmiotowego postępowania. Licząc na równe traktowanie wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego oczekujemy na rozstrzygnięcie KIO.

Plik do pobrania

Powrót