AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

ZMIANA W ZARZĄDZIE MIRBUD S.A.

22 czerwca 2012 r. pani Halina Mirgos złożyła rezygnację z funkcji Prezesa MIRBUD S.A.
Stanowisko to Rada Nadzorcza powierzyła panu Jerzemu Mirgos, który dotychczas w strukturach spółki zajmował stanowisko dyrektora generalnego.

Powrót