AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Wyniki Grupy Kapitałowej MIRBUD S.A. za I półrocze 2016 r.

  • Wyniki Grupy Kapitałowej MIRBUD S.A. za I półrocze 2016 r.
  • Mimo braku ożywienia w segmencie budownictwa MIRBUD S.A. nie odczuł wahań koniunktury i ma wypełniony portfel zamówień na rok 2016 i częściowo lata 2017-2018
  • W I półroczu 2016 roku MIRBUD S.A. rozpoczął realizację łącznie 9 nowych kontraktów na kwotę ponad 160 mln brutto
  • W I półroczu 2016r. MIRBUD S.A. osiągnął dodatni wynik finansowy we wszystkich segmentach działalności.
  • Wszystkie spółki z Grupy za wyjątkiem EXPO MAZURY S.A. osiągnęły dodatni wynik finansowy wypracowany w oparciu o nowo realizowane kontrakty, a także uzyskały stabilne przychody z działalności deweloperskiej oraz wynajmu powierzchni handlowych.


Na początku 2016r., wbrew oczekiwaniom firm budowlanych nie zanotowano ożywienia w segmentach, w których MIRBUD S.A. prowadzi projekty.

„Mimo nienajlepszej pierwszej połowy roku dla całego sektora jesteśmy pozytywnie nastawieni na realizację założonych planów. Z uwagi na wypełniony portfel zamówień na rok 2016 i częściowo lata 2017-2018 nie odczuwaliśmy wahań koniunktury i mogliśmy skoncentrować wysiłki na efektywnej realizacji kontraktów budowlanych oraz zdobywaniu nowych zleceń zarówno w sektorze drogowym, jak i kubaturowym.” – mówi Jerzy Mirgos Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

W pierwszym półroczu zakończona została budowa budynku biurowego – siedziby głównej spółki Kaufland we Wrocławiu, budynku magazynowego dla HOOP i kontynuowana była realizacja trzech kluczowych dla Spółki inwestycji - budowa Hali Sportowo Widowiskowej Podium w Gliwicach, obwodnicy Inowrocławia, fragmentu drogi ekspresowej S-3 o łącznej wartości brutto ponad 1 mld zł. Wszystkie prace toczą się zgodnie z harmonogramem umowy.

W I półroczu 2016 roku Spółka rozpoczęła realizację łącznie 9 nowych kontraktów na łączną kwotę ponad 160 mln brutto, a także powzięła informację o wygranych przetargach m.in. na budowę budynku magazynowego dla Portu Lotniczego Gdańsk, a także dwóch budynków dla Spółki Panattoni Development Europe w miejscowości Polkowice i Jakubów. I półrocze zamykane jest blisko 20 prowadzonymi budowami kubaturowymi, a także 20 inwestycjami w obszarze budownictwa inżynieryjno-drogowego.

„Mamy nadzieję, że druga połowa roku przyniesie rozstrzygnięcie przetargów publicznych organizowanych przez GDDKiA na roboty drogowe. W dalszym ciągu czekamy na rozstrzygnięcie ponad 20 przetargów, do których zostaliśmy zakwalifikowani w ramach prekwalifikacji, jak również bierzemy udział w 8 kolejnych prekwalifikacjach.” – dodaje Prezes Mirgos

Podkreślenia wymaga fakt, że w I półroczu 2016r MIRBUD S.A. osiągnął dodatni wynik finansowy we wszystkich segmentach działalności. Rentowność Spółki na sprzedaży utrzymała się na zbliżonym poziomie do analogicznego okresu roku 2015. A osiągnięta w I półroczu rentowność jest wyższa od rentowności wypracowanej w całym 2015 roku o 0,74 p.p.

Wszystkie spółki z Grupy za wyjątkiem EXPO MAZURY S.A. osiągnęły dodatni wynik finansowy wypracowany w oparciu o nowo realizowane kontrakty, a także uzyskały stabilne przychody z działalności deweloperskiej oraz wynajmu powierzchni handlowych.

„Należy jednak pamiętać, że EXPO MAZURY jest dopiero na etapie budowania swojej pozycji na rynku targowo-wystawienniczym. Zarówno Spółka jak i większość organizowanych przez nią imprez to start-upy. Jak każdy projekt wymaga czasu i nakładów finansowych na rozwój. Większość imprez organizowanych w Ostródzie odbywa się po raz pierwszy a efektów finansowych w tej branży można spodziewać się dopiero przy 3 Edycji eventu.”- podkreśla Jerzy Mirgos. Zarząd EXPO MAZURY prowadzi intensywne działania mające na celu dynamiczny rozwój poszczególnych imprez i budowania pozycji Spółki na rynku. Dotychczasowe spotkania targowe były przyjmowane przez rynek bardzo pozytywnie. Największym sukcesem pierwszej połowy 2016 roku były organizowane po raz pierwszy wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej przy udziale Polskiej Grupy Zbrojeniowej Targi Proobronne ProDefense. Sukces tej imprezy zaowocował możliwością jej rozwoju w latach następnych.

I półrocze 2016r to okres obniżonej rentowności Grupy. Było to spowodowane niższym poziomem sprzedaży w segmencie działalności deweloperskiej oraz bardziej równomiernym niż w latach poprzednich rozłożeniem rentowności segmentu usług budowlanych między poszczególne kwartały 2016r. W związku z planowanym w IV kwartale 2016r zakończeniem inwestycji deweloperskich w Łowiczu i w Koninie, a tym samym zwiększoną sprzedażą w segmencie deweloperskim, rentowność Grupy powinna ulec polepszeniu.

„Jak wcześniej wielokrotnie informowaliśmy, w 2015 roku JHM DEVELOPMENT S.A. nie oddała do użytkowania żadnej nowej inwestycji deweloperskiej, a bieżąca sprzedaż opierała się na inwestycjach deweloperskich zakończonych w latach poprzednich. Obecnie JHM Development S.A. realizuje nowe inwestycje mieszkaniowe w 4 miastach: w Katowicach, w Koninie, w Rumii oraz w Łowiczu. Począwszy od IV kwartału bieżącego roku będą one sukcesywnie oddawane. Mamy bardzo duże zainteresowanie mieszkaniami w tych lokalizacjach, a ich sprzedaż będzie miała dobry wpływ na wyniki na koniec 2016 roku oraz w 2017r.” – zaznacza J. Mirgos

Niezmiennie dobre wyniki generuje Spółka Marywilska 44. W I półroczu 2016r główne działania skupiały się na przedłużaniu kończących się w tym okresie umów najmu oraz poszukiwaniu potencjalnych najemców w celu maksymalizacji wskaźnika wynajmu powierzchni. „Jestem przekonany, że planowana rozbudowa obecnego CH MARYWILSKA 44 o nowy projekt PARK HANDLOWY MARYWILSKA 44 o powierzchni 12.000 m2 GLA, przyniesie nie tylko Spółce, ale i całej Grupie wymierne korzyści.” – podsumowuje Prezes Jerzy Mirgos

Powrót