AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Wyniki 2014r porównywalne z rokiem 2013 Rekordowy portfel zamówień na rok 2015

Zgodnie z oczekiwaniami Zarządu Spółki Grupa MIRBUD zanotowała w 2014r. podobne wyniki do tych wypracowanych w roku 2013. Sprzedaż na poziomie skonsolidowanym wyniosła 932,3 mln złotych (937,3 mln w roku 2013), zysk netto 17 mln (16,6 mln w 2013r.) a zysk operacyjny 34, 3 mln (32,3 w 2013r.). W opinii Zarządu Grupa Kapitałowa może poprawić wyniki w roku 2015 dzięki rekordowemu poziomowi portfela zamówień, który na początku roku wynosi blisko 1,4 mld złotych, w tym blisko 800 mln na 2015r.

„Zanotowaliśmy jako grupa kapitałowa podobne wyniki do tych wypracowanych w roku 2013. Trudno nam było wygenerować jakiś znaczący wzrost na rynku, na którym inwestorzy opóźniali niektóre swoje inwestycje oczekując na napływ środków finansowych z Unii Europejskiej w ramach nowej perspektywy. Liczę jednak na to, że najbliższe 2-3 lata, będą dla branży wzrostowe. Na pewno przyczyni się do tego realizacja licznych projektów drogowych prowadzonych przez polski rząd, ale także napływ środków z Brukseli, które trafią do samorządów i prywatnych inwestorów. My jako grupa kapitałowa weszliśmy w ten rok z rekordowym portfelem zamówień o wartości blisko 1,4 mld złotych, w tym blisko 800 mln złotych na 2015r. Jestem przekonany, że pozwoli nam to nie tylko zanotować wzrost sprzedaży, ale także poprawić rentowność.” - powiedział Jerzy Mirgos, główny akcjonariusz i Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Grupa Kapitałowa MIRBUD prowadzi obecnie blisko 50 różnych inwestycji budowlanych, z czego połowa to projekty drogowe. Do największych realizowanych projektów należy zaliczyć m.in. budowę hali widowisko-sportowej w Gliwicach, centrum handlowo-rozrywkowego Sukcesja w Łodzi, stadionu ŁKS w Łodzi, obwodnicy Inowrocławia o długości blisko 19 km, odcinka trasy S3 o długości blisko 17 km oraz centrum dystrybucyjno-magazynowego Panattoni Center Łódź II.

„Wzmocniliśmy swoją pozycję na rynku w zakresie budowy budynków kubaturowych, realizujemy też coraz większe projekty drogowe. W tym roku zależna JHM Development zacznie kilka projektów budowy osiedli mieszkaniowych, które pozwolą spółce zdecydowanie zwiększyć sprzedaż w kolejnych latach. Zaczniemy też kolejną rozbudowę centrum handlowego Marywilska 44 w Warszawie, która znacząco podniesie jego rentowność w ciągu najbliższych 2 lat. Do grupy dołączy też spółka Arena Ostróda posiadająca jedno z największych centrów targowo-wystawienniczych w Polsce, którego rozbudowę właśnie kończymy. Myślę więc, że będzie to dla całej grupy kapitałowej ważny rok, który pozwoli nam rozwinąć działalność operacyjną, co przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich spółek w przyszłości." - dodał Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.

W samym czwartym kwartale 2014r. Grupa MIRBUD wygenerowała sprzedaż na poziomie 231,7 mln zł (390,3 mln w 2013r), zysk netto 1,3 mln zł (3,3 mln zł w roku 2013 ) oraz zysk operacyjny 4,6 mln zł (8,3 mln w roku 2013). Spadek sprzedaży w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego to głównie efekt zakończenia budowy 3 odcinków autostrady A1, projektu intensywnie prowadzonego w latach 2013 i 2014.

Analizując strukturę sprzedaży w omawianym okresie to należy podkreślić, że nadal główny udział w strukturze sprzedaży Grupy stanowiły usługi budowlano-montażowe ponad 87% całości sprzedaży. Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody generowały: sprzedaż usług w segmencie budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych stanowiących ponad 61% przychodów ze sprzedaży (wzrost udziału o ok. 48% względem IV kwartału roku 2013), robót inżynieryjno-drogowych, które stanowiły prawie 33% przychodów ze sprzedaży (spadek udziału o prawie 40%) oraz w segmencie budynków użytku publicznego 6,3% przychodów (spadek udziału o ponad 8% versus IV kwartał roku  2013).

W okresie sprawozdawczym wzrósł udział przychodów z działalności deweloperskiej w przychodach ze sprzedaży z 1,5% w IV kwartale 2013r. do 5,0% w okresie sprawozdawczym roku bieżącego, oraz nieznacznie wzrósł udział sprzedaży usług wynajmu z 2,5% w IV kwartale 2013r do 2,7% w IV kwartale roku 2014. Zmiana struktury sprzedaży w Grupie w IV kwartale 2014r wynikała głównie z  zakończenia realizacji przez PBDiM KOBYLARNIA S.A. dokończenie budowy 3 odcinków autostrady A1,  zakończenia realizacji przez MIRBUD S.A. budowy Hotelu Hilton w Warszawie oraz  dwukrotnego wzrostu wartości przychodów ze sprzedaży w segmencie deweloperskim.

Powrót