AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Wygrany przetarg na budowę drogi

MIRBUD S.A. wgrał kolejny przetarg w zakresie robót drogowych. W dniu 12 stycznia br. podpisana została z  Miastem Skierniewice umowa na  rozbudowę ulicy Widok od ul. Siennej do ul. Skłodowskiej położonej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 705 w Skierniewicach.

Oprócz przebudowy nawierzchni jezdni zadanie przewiduje budowę zatok autobusowych, zjazdów, chodników, wysepek na jezdni, kanalizacji deszczowej i sanitarnej jak również  ścieżki pieszo-rowerowej.

Wartość zawartej umowy to kwota 4.477.402,00 zł brutto.

Zakończenie prac zaplanowano do dnia 31 października 2012 roku.

Powrót