AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

W I połowie 2017 r. GRUPA MIRBUD rosła szybciej niż rynek

  • Wzrost przychodów Grupy w I połowie 2017 roku o 11%
  • Wzrost zysku ze sprzedaży Grupy o 80% a zysku netto o 124%
  • Rentowność sprzedaży Grupy względem analogicznego okresu 2016r uległa podwyższeniu o 2,07 p.p..

Biorąc pod uwagę dane GUS, wskazujące na koniec czerwca 2017 r. na wzrost produkcji budowlano-montażowej o blisko 8% w stosunku do analogicznego okresu minionego roku, wzrost przychodów Grupy w I półroczu 2017 r o 11% jest wynikiem powyżej wskaźników rynku. Cieszę się, że nasza Grupa tak dynamicznie się rozwija. – podsumowuje wyniki Grupy MIRBUD Jerzy Mirgos, prezes Zarządu MIRBUD S.A.

Na tak dobry wynik Grupy wpłynęło osiągnięcie przez Grupę znacznie większych przychodów z działalności deweloperskiej i sprzedaży usług budowlano – montażowych w segmencie budynków produkcyjnych, handlowych i usługowych oraz robót inżynieryjno – drogowych.

Usługi budowlano-montażowe

W I połowie 2017r nadal głównym składnikiem przychodów Grupy MIRBUD były przychody z usług budowlano – montażowych stanowiące ok. 79% całości sprzedaży. Na wartość sprzedaży w tym segmencie kluczowy wpływ miała sprzedaż  w segmencie robót inżynieryjno – drogowych i budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych


Budownictwo kubaturowe

Przychody Grupy z usług budowlano – montażowych w segmencie budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych stanowiły ok. 41% przychodów ze sprzedaży Grupy (wzrost udziału o ok. 6 p.p. roku do roku). Znaczącym składnikiem w tym segmencie są przychody uzyskane z budowy hal magazynowych i produkcyjnych.

W I półroczu 2017 roku nastąpił znaczny wzrost ilości i wartości realizowanych projektów  magazynowo – logistycznych  wykonywanych na zlecenie międzynarodowych operatorów powierzchni magazynowej. Prowadzone obecnie budowy w Strykowie, Pruszkowie, Wrocławiu, Koluszkach, Komornikach i Wieleninie to kontrakty o łącznej wartości ok. 240 mln zł

Bez wątpienia mogę powiedzieć, że jesteśmy jednym z istotnych graczy na rynku wykonawców powierzchni magazynowych. Nasze wieloletnie doświadczenie w tym obszarze, a także renoma potwierdzona jakością i terminowością wykonywanych usług pozwala nam intensywnie rozwijać w tym zakresie współpracę z międzynarodowymi deweloperami, którzy rokrocznie zapewniają ok. 25% przychodu Spółki. Wierzę również, że nasz udział w tym rynku będzie wzrastał, również dzięki wciąż dobrej kondycji rynku nieruchomości magazynowych w Polsce, który w dalszym ciągu jest nienasycony i ma potencjał do dalszego wzrostu, a wraz z nim i my” – podkreśla Jerzy Mirgos, prezes zarządu MIRBUD S.A.     

W pierwszym półroczu 2017 r. MIRBUD S.A. oddał do użytkowania 5 inwestycji o łącznej wartości  ponad 77 mln zł, a na koniec czerwca 2017 roku realizował budowę hal magazynowo-produkcyjnych w 6 lokalizacjach, 2 szkół, 3 galerii handlowych, a także budynków mieszkalnych i inwestycji inżynieryjno-drogowych. Łącznie z projektami w konsorcjum ze spółką zależną PBDiM Kobylarnia S.A. i na zlecenie JHM DEVELOPMENT S.A. prowadzone są 24 inwestycje o łącznej wartości ponad 2 mld 200 mln zł brutto. Wartość kontraktów pozostających do zrealizowania przez MIRBUD S.A. wynosi ponad 550 mln zł, w tym na drugą połowę roku 2017 przypada ok. 300 mln zł. „Posiadany przez nas portfel zamówień jest na tyle zróżnicowany, że pozwoli nam wypracować marżę na satysfakcjonującym poziomie. Nie mniej jednak aktywnie uczestniczymy w przetargach, aby zapewnić jak najwyższy poziom przychodów w kolejnych miesiącach i latach.” -  dodaje prezes Mirgos.


Segment robót inżynieryjno-drogowych

Wśród przychodów z usług budowlano-montażowych największe przychody Grupy generowała sprzedaż usług w segmencie robót inżynieryjno-drogowych stanowiąca prawie 53% tych usług (wzrost udziału o ok. 6 p.p. względem analogicznego okresu roku ubiegłego). „Uzyskany przez nas przychód w tym obszarze nie jest do końca satysfakcjonujący. Liczymy, że wraz z przyjętą w lipcu br. przez Radę Ministrów aktualizacją Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 nastąpi długo wyczekiwane ożywienie w tym sektorze.” – podkreśla Jerzy Mirgos, prezes zarządu MIRBUD S.A. W pierwszym półroczu Spółki z Grupy realizowały kontrakty drogowe o łącznej wartości ponad 1 mld 300 mln zł, w tym największe z nich to budowa obwodnicy Inowrocławia, fragmentu drogi ekspresowej S-3, fragmentu drogi ekspresowej S-5 i obwodnicy Bolkowa. Znaczący udział przychodów w tym segmencie wniosło PBDiM KOBYLARNIA S.A, które w I półroczu 2017 roku uzyskało 6%. wzrost przychodu ze sprzedaży względem analogicznego okresu minionego roku (kwota przychodów 82 mln).


Działalność deweloperska i wynajem nieruchomości

Doskonałe wyniki osiągnięte przez JHM DEVELOPMENT S.A. i Marywilską 44 sp. z o.o. w obszarze działalności deweloperskiej oraz wynajmu nieruchomości w znacznym stopniu wpłynęły na uzyskany wynik Grupy MIRBUD. Na koniec czerwca br. znacznie wzrósł poziom przychodów z działalności deweloperskiej w całości sprzedaży o prawie 8 p.p. oraz utrzymał się na zbliżonym poziomie udział przychodów z wynajmu nieruchomości inwestycyjnej, a zysk z działalności deweloperskiej wzrósł czterokrotnie.

W I półroczu 2017r Grupa osiągnęła dodatni wynik finansowy we wszystkich podstawowych segmentach działalności. Rentowność sprzedaży Grupy w tym okresie względem analogicznego okresu 2016r uległa podwyższeniu o 2,07 p.p.. Wynikało to głównie ze wzrostu rentowności na robotach inżynieryjno-drogowych do 14,80 %., znacznego wzrostu poziomu sprzedaży w segmencie działalności deweloperskiej przy utrzymaniu wysokiej rentowności na poziomie 20% oraz utrzymania wysokiego poziomu rentowności z wynajmu nieruchomości inwestycyjnych (blisko 40%). Na uwagę zasługuje również fakt 100% wzrostu przychodów uzyskanych przez EXPO MAZURY S.A. z działalności wystawowo targowej, co zwiększyło udział w przychodach Grupy z 1,98% w pierwszym półroczu 2016r do 3,58% w pierwszym półroczu 2017r.

 

Powrót