AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Spółka zależna – Kobylarnia S.A. w konsorcjum, którego oferta w przetargach na kontynuację budowy odcinków autostrady A1 została uznana za najlepszą

Oferty na łączną kwotę ponad 1,05 mld zł brutto złożone przez konsorcjum, w którym partnerem jest spółka wchodząca w skład Grupy MIRBUD – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A., w przetargach na kontynuację budowy autostrady A-1 Toruń-Stryków, zostały uznane za najkorzystniejsze.

W dwóch przetargach na dokończenie budowy trzech odcinków autostrady A1 Toruń – Stryków, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad – oddział w Bydgoszczy, jako najkorzystniejsze uznała oferty włosko-polskiego konsorcjum. Jednym z partnerów konsorcjum jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia S.A. z siedzibą w Kobylarni, w którym MIRBUD S.A. jest jedynym akcjonariuszem.

Zadanie obejmuje kontynuację budowy na odcinku:

- Czerniewice – Odolin, którego długość wynosi 11,4 km;

- Odolin – Brzezie o długości ok. 23,1 km;

- oraz węzeł Brzezie (z węzłem) – węzeł „Kowal” (bez węzła), którego długość wynosi 29,5 km.

W skład konsorcjum wchodzą firmy:

- SALINI POLSKA Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie – Lider;

- IMPREGILO S.p. A Via del Missagla z siedzibą w Mediolanie – Partner;

- Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni – Partner.

Udział PBDiM Kobylarnia S.A. w konsorcjum wynosi 33,32%.

Powrót