AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Spółka MIRBUD S.A. podpisała umowę na wykonanie Centrum Handlowego w gminie Lesznowola

11 września pomiędzy firmą MIRBUD S.A. a firmą MARTINOVICZ 2 Sp. z o.o. została podpisana umowa, której przedmiotem jest budowa hali handlowej w Mrokowie, gmina Lesznowola.

Kontrakt zawarty został na kwotę ponad 34 mln zł brutto.

Zakres robót obejmuje budowę hali handlowej o powierzchni 18 500 m2 wraz z drogami dojazdowymi oraz placami manewrowymi.

Planowany termin rozpoczęcia działań budowlanych to 30 września 2012r.

Nadzór nad projektem pełnić będzie zespół inżynierów, posiadających szerokie doświadczenie w zakresie realizacji tego typu obiektów.

Planowany termin oddania inwestycji do użytkowania to 31 sierpnia 2013 roku.

Powrót