AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia buduję Trasę Staromostową w Toruniu

Spółka zależna MIRBUD S.A. rozpoczęła kolejny projekt. Inwestycja obejmuje przebudowę Szosy Chełmińskiej na odcinku prawie 400 m. Drogowcy przebudują istniejącą jezdnię Szosy Chełmińskiej do układu dwujezdniowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Bema do Trasy Średnicowej Północnej. Po jednej stronie powstanie chodnik, a po drugiej droga rowerowa. Na skrzyżowaniu ulic Bema, Podgórnej i Szosy Chełmińskiej powstanie skrzyżowanie z sygnalizacją świetlną. W ramach zadania zostanie wykonane także odwodnienie ulicy, przebudowa sieci wodociągowej, sanitarnej, deszczowej i gazowej, a także oświetlenie. Spółka prowadzi obecne wyburzanie budynków pod zaplanowaną trasę.

Dzięki budowie tego odcinka Trasy Staromostowej zostanie usprawniony dojazd i wyjazd do stadionu miejskiego. W tym celu po stronie zachodniej Szosy Chełmińskiej powstanie dodatkowa jezdnia. Budowa potrwa do 30.11.2015 roku. Koszt projektu to 9,4 mln złotych.

Powrót