AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie września w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej MIRBUD

We wrześniu mimo niesprzyjającej pogody realizowaliśmy zadania na budowach zgodnie z harmonogramem, a ponadto zakończyliśmy prace na dwóch obiektach. W pierwszych dniach września oddaliśmy do użytkowania nowoczesne Liceum Ogólnokształcące nr V we Wrocławiu, a pod koniec września zakończyliśmy roboty na budowie hali MLP we Wrocławiu. Rozpoczęliśmy również przygotowania terenu budowy Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii we Wrześni oraz Komendy Powiatowej Policji w Wałczu. Wszystkie inwestycje przebiegają zgodnie z harmonogramem.

Wrzesień możemy zaliczyć do udanych również pod względem nowych kontraktów. Podpisaliśmy 2 umowy z Panattoni na budowę hal w Strykowie i Sosnowcu o łącznej wartości ponad 136 mln zł netto, a także powzięliśmy informację o wyborze naszej oferty na budowę Komendy Powiatowej Policji w Białogardzie o wartości blisko 20 mln. zł brutto. To druga już realizacja na zlecenie Komendy Wojewódzkiej w Szczecinie.

W dalszym ciągu trwają prace nad szczegółami porozumienia z Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.

Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. we wrześniu 2017 roku przekazała i sprzedała 21 lokali mieszkalnych i usługowych. Przedsprzedaż w miesiącu wrześniu br. (umowy przedwstępne i deweloperskie) wyniosła 31 lokali. JHM DEVELOPMENT S.A. jest w trakcie realizacji projektów w Brzezinach k. Łodzi, Łowiczu, Rumi, Skierniewicach, Żyrardowie i Zakopanem. Prace na wszystkich inwestycjach przebiegały zgodnie z harmonogramem. W Rumi, deweloper uzyskał ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.

Stan zaawansowania robót budowlanych w realizowanych inwestycjach JHM DEVELOPMENT S.A. na 30.09.2017r.


W miesiącu wrześniu PBDiM Kobylarnia kontynuowała prace na wszystkich swoich budowach.

Z dużych kontraktów prowadzono pracę na:

  • Budowie obwodnicy Inowrocławia – etap I, wykonanej na zlecenie konsorcjum Mirbud-Erbedim. Pomimo zakończenia prac na zadaniu podstawowym, rozpoczęto roboty ziemne i brukarskie na zadaniu dodatkowym, ujętym w Aneksie, dotyczącym skomunikowania obwodnicy na „węźle” Markowice. W związku z tym złożono wniosek o ZRID na pozostały zakres. Trwa aneksowanie umów i realizacja zleceń na zakres dodatkowy,
  • Budowie obwodnicy Inowrocławia – etap II „łącznik”. Obecnie na budowie nie są prowadzone żadne prace budowlane. Trwają uzgodnienia z biurem projektów co do optymalizacji rozwiązań projektowych, uzgodnienia z PKP. Prowadzony jest proces pozyskiwania podwykonawców jak również zagwarantowanie materiałów i usług niezbędnych do realizacji.
  • Budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie firmy Mirbud trwa wykonywanie warstw bitumicznych.
  • Budowie drogi ekspresowej S-5 prowadzone są prace budowlane na większości asortymentów. Trwają roboty przygotowawcze, roboty ziemne (nasypy – wykopy), wymiany gruntu, wzmocnienia podłoża. Rozpoczęto układanie warstw bitumicznych na drogach objazdowych w śladzie docelowych dróg dojazdowych. Prowadzone były roboty na 8 obiektach inżynierskich. We wrześniu wykonywano również przepusty, roboty melioracyjne, roboty związane z kanalizację deszczową, elektroenergetyką oraz teletechniką. Sukcesywnie trwa akceptacja przez Zamawiającego kolejnych firm podwykonawczych, które rozpoczynają swoje prace. Trwają końcowe uzgodnienia dokumentacji wykonawczej, akceptacja materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji. We wrześniu uzgodniona została tymczasowa organizacja ruchu.
  • Dodatkowo trwają prace na „małych” kontraktach. Główne zadania to: kontynuacja prac na trasie Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, gdzie co chwila pojawiają się nieprzewidziane dokumentacją kolizje branżowe, które mają wpływ na czas realizacji zadania, nakładki bitumiczne w Bydgoszczy. We wrześniu rozpoczęto prace związane z remontem Autostrady A4 pod Wrocławiem, realizowane na zlecenie GDDKiA.

Oddział Południe realizował we wrześniu 20 projektów; Główne zadania to: obwodnica Bolkowa, obwodnica Góry. Prowadzono czynności odbiorowe na wcześniej zakończonych zadaniach. Złożono wniosek o wydanie decyzji na użytkowanie hali warsztatowej.

We wrześniu Spółka brała udział w 6 przetargach, w których łączna wartość ofert wyniosła ok 53 mln zł brutto. Liczba przetargów, w których oferta Spółki została wybrana jako najkorzystniejsza wynosi 5 szt. na kwotę ok 11 mln zł brutto (przetargi odbyły się w sierpniu, natomiast wybór oferty nastąpił we wrześniu). Na rozstrzygnięcie oczekują dwa przetargi, gdzie oferta Spółki była najkorzystniejsza na kwotę niecałych 15 mln zł brutto.

We wrześniu produkcja MMA prowadzona była na wszystkich wytwórniach Spółki. Łącznie wyprodukowano ok 62 tys ton na własnych wytwórniach. Dodatkowo w celu realizacji zadań Spółki konieczne było pozyskanie MMA od firm zewnętrznych w ilości niecałe 13 tys ton, co globalnie daje produkcję miesięczną na poziomie 75 tys ton.

W miesiącu wrześniu cały potencjał sprzętowo-kadrowy realizował zadania spółki. Z uwagi na ilość zleceń spółka wspomagała się wynajmem sprzętu w celu dotrzymania napiętych harmonogramów realizacyjnych.

Wrzesień w Expo Mazury to przede wszystkim wydarzenia zewnętrzne, za które odpowiada Centrum Kongresowo-Konferencyjne. Pierwsze z nich to szkolenie przygotowujące psy (bez podziału na rasy) do udziału w wystawach. W szkoleniu wzięło udział 15 uczestników wraz ze swoimi psami; miało ono miejsce 22 września. Dzień później w Ostródzie odbył się egzamin lekarski przeprowadzony przez Centrum Egzaminów Medycznych – podeszło do niego 230 uczestników. 27 września unikatowe wnętrz hal Expo Mazury zostały wykorzystane przez Dom Produkcyjny Selfish3, któremu posłużyły jako sceneria do produkcji filmowej.

Centrum Targowe Expo Mazury we wrześniu to przede wszystkim Międzynarodowe Targi Meblowe oraz odbywające się w tym samym czasie Targi Obróbki Drewna i Produkcji Mebli AMiA. Wydarzenia miały miejsce w dniach 5-8 września i zgromadziły łącznie 75 wystawców. Tegoroczną edycję wyróżniła duża liczba wystawców i odwiedzających zza granicy. Swoje produkty prezentowali producenci z Litwy, Ukrainy, Białorusi i Irlandii. Wśród kilku tysięcy zwiedzających liczba gości zagranicznych przekroczyła liczbę odwiedzających z Polski. W ostatnią sobotę września w ostródzkim centrum odbył się festiwal disco polo Pożegnanie Lata z Expo Mazury. W imprezie udział wzięło półtora tysiąca uczestników. Dział zabudów zewnętrznych zrealizował zabudowę stoiska wystawowego dla Krakowskiej Hodowli i Nasiennictwa Ogrodniczego „POLAN” Sp. z o.o. wraz z usługami dodatkowymi. Realizacja miała miejsce na Ogólnopolskich Dożynkach Jasnogórskich. Polski pawilon, realizowany przez Expo Mazury, otrzymał na międzynarodowej wystawie Astana Expo złoty medal w kategorii stoisk do 400 m2

  • We wrześniu liczba odwiedzających Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 wyniosła 350 794 osób. W stosunku do sierpnia ilość klientów wzrosła o ponad 13 %. Do grona najemców CH MARYWILSKA 44 dołączyli nowi najemcy, jak również kliku najemców prowadzących już swoją działalność w naszym Centrum zdecydowało się na powiększenie swoich sklepów. Łącznie zagospodarowali oni ponad 320 m2.
  • Kontynuowano modernizację CH MARYWILSKA 44. Zakończono generalny remont sanitariatów oraz wymianę posadzki i malowanie w głównych ciągach komunikacyjnych w sektorze oznaczonym jako Hala F. Obecnie rozpoczęto kolejny etap prac - w sektorze oznaczonym jako Hala A, ich zakończenie planowane jest do końca roku. Również część najemców zakończyła prace modernizacyjne w swoich lokalach handlowych polegające m.in. na wymianie oświetlenia na LED, które pozwala na lepszą ekspozycję towarów oraz wymianie posadzek.
  • Na elewacji CH MARYWILSKA 44 pojawiły się nowoczesne nośniki reklamowe, na których realizowane są skuteczne kampanie reklamowe przez naszych Najemców. Plakaty reklamowe o powierzchni 25m2 każdy, umieszczone są w estetycznej ramie i są bardzo dobrze zauważalne przez klientów Centrum oraz wpływają na pozytywny odbiór przekazu.
  • Odnotowano 20% wzrost zainteresowania Najemców z dostępnego na naszym portalu facebook.com narzędzia promowania swoich produktów poprzez aplikację „Fani mają taniej!”. Klienci w prosty sposób mogą pobrać kupon rabatowy na zakupy w wybranych sklepach CH MARYWILSKA 44.

Budowa Wodnego Parku Handlowego MARYWILSKA 44, położonego w bezpośrednim sąsiedztwie CH MARYWILSKA 44 wkracza w finalną fazę. Zakończony został montaż instalacji elektrycznej i wentylacyjnej oraz sanitarnej. Prowadzone są obecnie prace wykończeniowe na zewnątrz obiektu oraz w jego częściach wspólnych, a pierwsi najemcy adoptują swoje lokale do prowadzenia swojej działalności. Trwa również proces przekazywania lokali kolejnym Najemcom. Pierwsi klienci zrobią zakupy w Wodnym Parku Handlowym MARYWILSKA 44 już w grudniu.

Całkowita powierzchnia obiektu zajmie 12 000 m2. Powierzchnia GLA całego kompleksu handlowego MARYWILSKA 44, po rozbudowie wyniesie 80 000 m2.

Powrót