AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie sierpnia w działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej MIRBUD

W sierpniu Grupa MIRBUD pochwaliła się bardzo dobrymi wynikami uzyskanymi w pierwszym półroczu 2017 r. Na koniec czerwca MIRBUD miał na poziomie skonsolidowanym 333,58 mln zł przychodów wobec 299,80 mln zł przed rokiem. Grupa zanotowała również 10,02 mln zł zysku netto wobec 4,46 mln zł netto rok wcześniej. W I połowie 2017r nadal głównym składnikiem przychodów Grupy MIRBUD były przychody z usług budowlano – montażowych stanowiące ok. 79% całości sprzedaży. Na wartość sprzedaży w tym segmencie kluczowy wpływ miała sprzedaż robót inżynieryjno – drogowych i budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych

Przychody Grupy z usług budowlano – montażowych w segmencie budynków produkcyjnych, usługowych i handlowych stanowiły ok. 41% przychodów ze sprzedaży Grupy (wzrost udziału o ok. 6 p.p. roku do roku). Znaczącym składnikiem w tym segmencie są przychody uzyskane z budowy hal magazynowych i produkcyjnych. Pod koniec sierpnia portfel zamówień MIRBUD poszerzył się o nowy, prestiżowy kontrakt na budowę Centrum Badań i Rozwoju Nowoczesnych Technologii w Grzymysławicach. Koło Wrześni powstanie nowoczesny obiekt służący kształceniu zawodowemu uczniów oraz edukacji dorosłych. Ta unikalna placówka w skali kraju i jedna z nielicznych w Europie będzie służyła kształceniu zawodowemu nie tylko młodzieży i uczniów, ale też osób pracujących, osób poszukujących pracy i przekwalifikowujących się.


Kontynuowane są negocjacje porozumienia z Polaris Hospitality Enterprises Sp. z o.o.


 

W sierpniu JHM DEVELOPMENT S.A. podsumowała działalność Grupy za I półrocze doskonałymi wynikami. Przychody ze sprzedaży Grupy JHM DEVELOPMENT przekroczyły 57,9 mln zł, co stanowi wzrost o 92,5% w porównaniu do analogicznego okresu ub. r. Dominujący wpływ na wynik Grupy miał segment deweloperski, którego udział wyniósł ponad 56% całkowitych przychodów i zamknął się kwotą 37,6 mln zł. Dla porównania w poprzednim roku przychody z działalności deweloperskiej wynosiły 10,8 mln zł i stanowiły jedynie 36%.  Spółka odnotowała czterokrotnie wyższy zysk na sprzedaży z działalności deweloperskiej - wzrost z 1,7 mln w I półroczu 2016 r. do 6,8 mln zł w pierwszym półroczu br.  W sierpniu 2017 Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. przekazała i sprzedała 29 lokali mieszkalnych i usługowych. Dodatkowo przedsprzedaż (umowy przedwstępne i deweloperskie)  wyniosła 29 lokali.

JHM DEVELOPMENT S.A. jest w trakcie realizacji projektów w Brzezinach k. Łodzi, w Łowiczu, w Rumi, w Skierniewicach, w Żyrardowie i w Zakopanem. Prace na wszystkich inwestycjach przebiegały zgodnie
z harmonogramem. W Łowiczu przekazano do użytkowania budynek przy ul. Bonifraterskiej 18, oraz powołano wspólnotę mieszkaniową. W Rumi, deweloper uzyskał decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynku i oczekuje na uzyskanie klauzuli ostateczności.


Stan zaawansowania robót budowlanych w realizowanych inwestycjach
JHM DEVELOPMENT S.A. na 31.08.2017r.

 


W sierpniu PBDiM Kobylarnia kontynuowała prace na wszystkich swoich budowach. Z dużych kontraktów prowadzono prace na:

  • budowie obwodnicy Inowrocławia, wykonanej na zlecenie konsorcjum Mirbud-Erbedim. Trwała procedura odbiorowa wykonanych prac wraz z usuwaniem usterek w zakończonych robotach.
  • budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie firmy Mirbud. Trwa wykonywanie warstw bitumicznych.
  • budowie drogi ekspresowej S-5 prowadzone są prace budowlane w zakresie robót ziemnych i usuwania kolizji sieci. W sierpniu wykonano budowę dróg objazdowych w śladzie docelowej drogi dojazdowej. Sukcesywnie trwa akceptacja przez Zamawiającego kolejnych firm podwykonawczych, które rozpoczynają swoje prace. Trwają uzgodnienia dokumentacji wykonawczej, akceptacja materiałów niezbędnych do realizacji Inwestycji oraz uzgadniana jest tymczasowa organizacja ruchu.

Dodatkowo trwają prace na „małych” kontraktach. Główne zadania to: rozpoczęcie prac na trasie Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, remont autostrady A-4 na zlecenie GDDKiA o/Wrocław przygotowanie do robót na ciągu głównym, nakładki bitumiczne w Bydgoszczy.
Oddział Południe realizował w sierpniu 16 zadań, w tym na budowie obwodnicy Bolkowa i obwodnicy Góry prowadzone są prace projektowe.
W sierpniu produkcja MMA prowadzona była na wszystkich wytwórniach Spółki. Łącznie wyprodukowano ok 54,2 tyś ton.
Spółka wykorzystywała w pełni własny potencjał sprzętowo-kadrowy do realizacji zadań. Z uwagi na ilość zleceń spółka wspomagała się również wynajmem sprzętu.
10 sierpnia GDDKiA Oddział w Bydgoszczy podpisała z Konsorcjum firm PBDiM Kobylarnia S.A. oraz Mirbud S.A. umowę na realizację II etapu obwodnicy Inowrocławia. Wartość zadania brutto 93 972 000,00 zł.

W Centrum Targowo-Konferencyjnym Expo Mazury w Ostródzie w sierpniu organizowana była Browariada – pierwsza edycja targów piw kraftowych i rzemieślniczych, swoją ofertę zaprezentowało niemal 50 wystawców, z czego ok 30 to producenci piwa. W ramach wydarzenia funkcjonowała także strefa food trucków i strefa chilloutu. Imprezie towarzyszyło wiele atrakcji – koncerty, konkursy (bieg piwny, tor przeszkód w alkogoglach, konkurs na najlepszy browar), wystawa etykiet piwnych, giełda birofilów. Wystawę odwiedziło 2.500 osób.
W  sierpniu  do grona najemców CH MARYWILSKA 44 dołączyli kolejni najemcy z branży odzieżowej i artykułów dekoracyjnych i domowych, łącznie zagospodarowali oni ponad 300 m2. Poziom komercjalizacji wynosi prawie 96%.  W sierpniu, pomimo okresu wakacyjnego  CH MARYWILSKA 44 odwiedziło  310.000 klientów, a od stycznia do sierpnia liczba klientów wyniosła blisko 2,6 mln. Ponadto w sierpniu MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. podpisała umowę z firmą Nextbike Polska, która zamontuje stację rowerów Verturilo na terenie kompleksu handlowego MARYWILSKA 44. Trwa również rozbudowa i dalsza komercjalizacja Wodnego Parku Handlowego MARYWILSKA 44 na warszawskiej Białołęce. Do grona najemców dołączył Stokki Home, który zajmie lokal o powierzchni 530 m2.

Stokki Home to propozycja dla osób, które szukają niebanalnego wyposażenia i wyszukanych dodatków do wnętrz. Natomiast firma BERFIN, która posiada ponad trzydziestoletnie doświadczenie w produkcji dywanów  wynajęła 510m2.
Komercjalizacja projektu przebiega dosyć sprawnie i zmierza już ku końcowi. Wodny Park Handlowy MARYWILSKA 44 będzie dostępny dla klientów od 2 grudnia 2017, kiedy nastąpi oficjalne otwarcie Parku. Wśród najemców znajdą się również m.in. JYSK, ABRA, JUMP ARENA

Powrót