AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie marca w Grupie Kapitałowej

MIRBUD prowadzi obecnie 20 inwestycji. Wszystkie prace idą zgodnie z harmonogramem i nie są przewidziane żadne opóźnienia. Największy postęp prac w marcu odnotowano na budowie NParku we Wrocławiu budowanego na zlecenie firmy Napollo. Zakończono stawianie elementów fundamentowych i pionowych parteru (ściany i słupy) oraz rozpoczęto przygotowania do betonowania pierwszego stropu. Za dwa tygodnie rozpocznie się montaż konstrukcji stalowej i obudowy z płyt warstwowych, a w kolejnym tygodniu poszycie dachu. Obiekt o powierzchni 2,700 m2 zostanie oddany w listopadzie br.  

Intensywne prace prowadzone są na wszystkich budowach, jednak na szczególną uwagę zasługuje również budowa Liceum Ogólnokształcącego we Wrocławiu, na której prace weszły w ostatni, finalny etap wykończeniowy. Termin oddania inwestycji to 15 lipca tego roku i nie ma miejsca na jakikolwiek poślizg, bo szkoła 1 września musi przyjąć uczniów. Prace idą zgodnie z harmonogramem, w marcu zamontowano zewnętrzną ślusarkę okienną i drzwiową  oraz rozpoczęto prace związane z montażem elewacji z betonu architektonicznego oraz roboty drogowe związane z wykonywaniem podbudów pod powierzchnie utwardzone. Wewnątrz budynku zakończono prace instalacyjne i w obecnej chwili trwają realizowane są roboty wykończeniowe.

W marcu PBDiM Kobylarnia rozpoczęła intensywną pracę po przerwie zimowej zarówno na dużych jak i małych kontraktach.

  • Budowa obwodnicy Inowrocławia, wykonywana na zlecenie konsorcjum Mirbud – Erbedim; wkroczyła w fazę prac wykończeniowych, które prowadzone są na wszystkich możliwych frontach. Roboty zasadnicze (poza warstwą finalną) dobiegają końca i obecnie kładziony jest nacisk jest na zamykanie poszczególnych odcinków i asortymentów „na gotowo”. Również w marcu rozpoczęto układanie ostatniej warstwy konstrukcji nawierzchni bitumicznej.
  • Przy budowie drogi ekspresowej S-5 wykonywanej w konsorcjum z Mirbud dla GDDKiA, w marcu kontynuowane były prace związane z projektowaniem. Dokonano ostatnich wyjaśnień potrzebnych do uzyskania decyzji ZRID, której otrzymanie przewidziane jest w kwietniu. Równocześnie trwają intensywne prace związane z wyborem przyszłych podwykonawców.
  • Kontynuowano po przerwie zimowej układanie warstw bitumicznych na budowie drogi ekspresowej S-3 na zlecenie Mirbud.
  • Również na małych kontraktach rozpoczęto po przerwie zimowej intensywne prace we wszystkich możliwych obszarach.

W marcu wszystkie wytwórnie wyprodukowały łącznie 21 158,00 ton masy bitumicznej.
W marcu PBDiM Kobylarnia startowała w 25 przetargach na łączną kwotę 143 526 165 mln zł brutto, z których w sześciu uzyskała najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę 24 506 791 mln brutto. Obecnie oczekujemy na wybór oferty przez Zamawiającego. Również w marcu firma podpisała 7 nowych kontraktów na tzw. „małe zadania”.
Podobnie jak w miesiącach poprzednich nadaj trwają zakupy nowego sprzętu. Istotnym zakupem jaki został dokonany w marcu jest podajnik do mas bitumicznych. W związku z coraz częstszym wymogiem posiadania takiego sprzętu, stawianym przez Zamawiających w przetargach jest to zakup strategiczny dla firmy. Przy deficycie tego rodzaju maszyn na naszym rynku jest to druga jednostka w naszym posiadaniu. Pozostałe zakupy dokonywane są zgodnie z harmonogramem.

W marcu 2017 r. JHM DEVELOPMENT S.A. sprzedała 26 lokali w tym 14 mieszkania oraz 12  garaży i miejsc postojowych. Liczba umów przedwstępnych/deweloperskich na koniec marca wynosi 258. Wyniki uzyskane w marcu pozwoliły Spółce zakończyć I kwartał 2017 r. z bardzo dobrym wynikiem sprzedaży 67 lokali, w tym 47 lokali mieszkalnych. Oznacza to wzrost liczby sprzedanych mieszkań o 135% w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W marcu JHM DEVELOPMENT S.A. zakończyła budowę I etapu Osiedla Twoja Dolina Trzy Stawy w Katowicach oraz otrzymała ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie budynków.
Spółka obecnie realizuje inwestycje w 5 miastach: Brzeziny k. Łodzi, Łowicz, Rumia, Skierniewice i Żyrardów.  Prace na wszystkich inwestycjach przebiegały zgodnie z harmonogramem.
W Brzezinach zakończono roboty budowlane związane z wznoszeniem ścian konstrukcyjnych poziomu parteru, wykonywany jest strop nad tą konstrukcją i  rozpoczęto prace murowe związane z wykonaniem ścian konstrukcyjnych 1 piętra. W Łowiczu prowadzono prace wykończeniowe wewnątrz budynku oraz prace na zewnątrz przygotowujące teren pod miejsca parkingowe. W Rumii prowadzono prace ogólnobudowlane wewnątrz budynku oraz prace związane z montażem balustrad zewnętrznych i wewnętrznych. Prowadzono również działania związane z podłączeniem osprzętu elektrycznego i grzejników c.o. w lokalach mieszkalnych. Natomiast w Skierniewicach zakończono przebudowę sieci zewnętrznych oraz wykonano przyłącze wodne i przyłącze kanalizacji sanitarnej. Rozpoczęto również prace konstrukcyjne związane z wnoszeniem 1go piętra budynku.

18-19 marca odbyły się organizowane przez Expo Mazury S.A. Targi Twój Dom Twój Ogród oraz Kiermasz Ogrodniczy Zielona Arena. Gwiazdą tegorocznych targów TDTO była Katarzyna Dowbor, a oba wydarzenia odwiedziło łączenie 9500 osób.

Ponadto na terenie obiektu Expo Mazury w marcu zorganizowano 2 imprezy zewnętrzne:

  • Samorządowy Dzień Sołtysa, spotkanie 1150 sołtysów, udział w spotkaniu wziął Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Gustaw Marek Brzezin, który wręczył wyróżnienia sołtysom angażującym się w aktywizowanie społeczności lokalnych; spotkanie uświetnił występ Zespołu Pieśni i Tańca Kortowo.
  • Dance Arena, Międzynarodowe Mistrzostwa Polski w Tańcach Standardowych i Latynoamerykańskich organizowane przez Fundację Promocji i Rozwoju Tańca, w których udział wzięło 1000 osób.


Stabilny poziom najmu w Centrum Handlowym Marywilska 44 oraz niesłabnąca popularność wśród mieszkańców Warszawy – tak w skrócie można podsumować miesiąc marzec w działalności tej spółki z Grupy Kapitałowej MIRBUD. Ponadto na terenie Marywilskiej kontynuowane są prace rozbudowy kompleksu handlowego o nowy projekt pod nazwą „Wodny Park Handlowy Marywilska 44”. Będzie on oddany w IV kwartale tego roku, a równolegle prowadzone są prace związane z komercjalizacją powierzchni najmu.

Powrót