AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie lutego w działalności Grupy Kapitałowej

Luty obfitował w dobre wiadomości. Przede wszystkim zakończona w ubiegłym roku budowa hali Gliwice została wyróżniona prestiżową nagrodę „Diamenty Infrastruktury i Budownictwa” w kategorii „Realizacja Roku” w dziedzinie Budownictwo kubaturowe, za projekt Hali w Gliwicach.

Również w lutym w wyniku transakcji nabycia akcji MIRBUD S.A.  Peter Gyllenhammar AB (PGAB) przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów w Spółce. PGAB to prywatna firma inwestycyjna, mająca siedzibę w Sztokholmie, z długoterminowymi inwestycjami w przemysł, nieruchomości i instrumenty finansowe.

Wszystkie budowy są prowadzone zgodnie z harmonogramem, a ich postęp przedstawia poniższy wykres. Podobnie jak w styczniu na budowie S3 trwa planowy przestój prac. W ramach realizacji inwestycji Fabryki Schnee trwa obecnie proces projektowania. W lutym zakończono budowę hali logistycznej w Porcie Lotniczym w Gdańsku a także II Etapu hali magazynowej dla Panattoni w Pruszkowie.

 

Z uwagi na niskie temperatury w miesiącu lutym PBDiM KOBYLARNIA S.A. kontynuowała prace na budowach w dość  ograniczonym zakresie.

Z dużych kontraktów prowadzono pracę na:

  • Budowie obwodnicy Inowrocławia – etap II „łącznik”. Trwały prace związane z robotami przygotowawczymi i ziemnymi.  Prowadzono również roboty związane ze stabilizacją gruntu. Dodatkowo trwały prace związane z wykonaniem i uzgodnieniem dokumentacji projektowej.
  • Budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie firmy MIRBUD S.A. Trwa wykonywanie warstw bitumicznych. Z uwagi na warunki atmosferyczne roboty prowadzone były na możliwych do wykonania zakresach.
  • Budowie drogi ekspresowej S-5. Prowadzone są prace budowlane na większości asortymentów. Wzorem poprzednich miesięcy roboty prowadzone są w tych samych asortymentach. Ograniczenia w ilości wykonanych prac spowodowane są trudnymi warunkami atmosferycznymi.
  • Budowie  trasy Uniwersyteckiej w Bydgoszczy. Ze względu na niskie temperatury prace były prowadzone w znacznym ograniczeniu na robotach branżowych i drogowych. W związkuz wystąpieniem na zadaniu wielu robót nieprzewidzianych opóźnienia z winy Zamawiającego na chwilę obecną sięgają 4,5 miesiąca. Dodatkowo z uzyskanych informacji, jakie pozyskała Spółka opóźnienie związane z przekazaniem terenu zajmowanego przez „Tartak” w optymistycznej wersji osiągnie okres minimum trzech miesięcy. Już teraz wiadomo, że zadania tego nie uda się zakończyć w terminie umownym z całkowitej winy Zamawiającego.
  • Obwodnicy Bolkowa. Nadal trwają prace projektowe i prowadzone są prace przygotowawcze: wycinki, budowa dróg i placów technologicznych, budowa wygrodzeń dla zwierząt chronionych.
  • Na mniejszych kontraktach, pozostałe do realizacji prace przebiegały w miarę możliwości pogodowych

W lutym Spółka brała udział w 30 przetargach. W sześciu przetargach złożyła najkorzystniejszą ofertę na łączną kwotę ok 33 mln zł. Największym zadaniem była budowa DW 255, gdzie złożona oferta przez spółkę była na poziomie prawie 16 mln zł brutto. Powzięto również informację, iż w przetargu na Budowę odcinka S3 od węzła Kamienna Góra do granicy Państwa obecnie najlepszą ofertą jest oferta PBDiM Kobylarnia na kwotę ponad 759 mln zł.  

W lutym Spółka podpisała umowy z Zamawiającymi na łączną  kwotę 8.198.404,94 zł.  

Z uwagi na ograniczony front robót oraz niskie temperatury w lutym większość potencjału sprzętowego zlokalizowana została w bazach Spółki celem dokonania corocznych okresowych napraw technicznych.

Korzystając z przerwy zimowej w lutym kontynuowano coroczne przeglądy oraz związane z tym remonty wytwórni mas bitumicznych, będących w posiadaniu Spółki.

Prowadzone są uzgodnienia związane z zakupami nowego sprzętu oraz części przewidzianych do modernizacji oraz rozbudowy wytwórni mas bitumicznych.

 

W lutym Spółka JHM DEVELOPMENT zakończyła budowę kolejnej inwestycji mieszkaniowej w Skierniewicach, apartamentowca „Kopernika 15A”.  Projekt ten był dużym sukcesem, a w trakcie realizacji inwestycji sprzedane zostały prawie wszystkie lokale mieszkalne. Ponadto w lutym podpisano umowę z MIRBUD S.A. - Generalnym Wykonawcą na realizację kolejnych pięciu budynków osiedla Diamentowego w Koninie. Docelowo osiedle będzie stanowiło kompleks dziewięciu budynków mieszkalnych z łącznie 587 mieszkaniami. Sprzedaż 122 mieszkań z III etapu osiedla rozpoczęła się w marcu br. W lutym Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. sprzedała 33 lokale (narastająco od początku roku 67) i przekazała 21 lokali (narastająco od początku roku 75)

Z uwagi na niewywiązywanie się z Umowy przez KB DOM Generalnego Wykonawcy Osiedla Okrzejówka, Spółka w pierwszych dniach marca powzięła decyzję o rozwiązaniu umowy i przejęciu funkcji Generalnego Wykonawcy na budowie w Żyrardowie. Dobra sytuacja finansowa JHM DEVELOPMENT S.A. pozwala bez większego wpływu na działalność kontynuować inwestycję. Jak widać na poniższym wykresie, realizacja tej inwestycji jest już w końcowej fazie i wywiązanie się z umów sprzedaży lokali mieszkalnych w zakresie przeniesienia własności nie jest zagrożone. Rozwiązanie Umowy z Generalnym Wykonawcą KB DOM sp. z o.o. oraz przejęcie umów z podwykonawcami nie wpłynie znacząco na wynik finansowy JHM DEVELOPMENT S.A. Inwestycja w Żyrardowie była jedyną inwestycją realizowaną obecnie przez KB DOM Sp. z o.o. dla Emitenta.

Prace na wszystkich budowach przebiegają zgodnie z harmonogramem.

MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. w lutym otrzymała tytuł Diament Forbesa 2018, przyznawany przez międzynarodowy miesięcznik biznesowy „Forbes” i tym samym znalazła się w gronie firm o najbardziej dynamicznym wzroście wartości. Jest to już 11 edycja tego prestiżowego plebiscytu. Przypomnijmy, że w styczniu br. Spółka znalazła się w gronie wyróżnionych przez Puls Biznesu firm otrzymując tytuł Gazeli Biznesu.

Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 w 2018r. będzie pracować we wszystkie niedziele. Do dyspozycji klientów będzie prawie 560 sklepów (jest to ponad jedna trzecia sklepów w obiekcie), w których za kasą staną właściciele.

Taką możliwość tym podmiotom gospodarczym daje obowiązująca od 1 marca 2018 r. ustawa o ograniczeniu handlu w niedziele i święta oraz niektóre inne dni.Do dyspozycji Klientów będą również: apteka, sektor gastronomiczny, punkty usługowe, strefa rekreacyjno-sportowa, tj. Park Trampolin JUMP ARENA, siłownia i fitness ENERGY a także sala zabaw dla dzieci FIGLARIUM.

EXPO MAZURY dopiero w lutym rozpoczęło na dobre sezon targowy, jednak było to bardzo mocne otwarcie.  W dniach 10-11 lutego odbyła się w obiekcie Spółki III edycja Warmińsko-Mazurskiej Wystawy Zwierząt Hodowlanych, której partnerami byli Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza oraz Warmińsko-Mazurski Ośrodek Doradztwa Rolniczego. W tym samym czasie w EXPO MAZURY odbyły się targi Agro Show organizowane przez Polską Izbę Gospodarki Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Imprezę swoją obecnością zaszczycił Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel, który uczestniczył w konferencji prasowej, oficjalnym otwarciu obu wydarzeń oraz w spotkaniu z rolnikami. Łącznie oba wydarzenia odwiedziło niemal 42 000 osób.

Podczas konferencji prasowej Zarząd EXPO MAZURY podpisał z PIGMiUR list intencyjny dotyczący organizacji targów rolnych jesienią 2018 roku. W lutym Zarząd Spółki podpisał także umowę dotyczącą realizacji kolejnych edycji Agro Show do 2025 roku a ponadto list intencyjny dotyczący organizacji imprezy motoryzacyjnej dla Autoland S.A.

Powrót