AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie lipca w Grupie Kapitałowej MIRBUD

Dalszy rozwój Grupy Kapitałowej MIRBUD, w tym m.in. nowe kontrakty, powiększenie banku ziemi oraz nowi najemcy tak w skrócie można opisać miniony miesiąc.

Lipiec w MIRBUD S.A. upłynął spokojnie na bieżącej realizacji prac na wszystkich inwestycjach. W lipcu została zakończona budowa hali przemysłowej z zapleczem biurowym wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Nowy Kisielin k. Zielonej Góry dla SPINKO MOTO w Nowym Kisielinie k. Zielonej Góry, a także Spółka jest w trakcie uzyskiwania niezbędnych pozwoleń dla hal MLP Czeladzi.

Prace na wszystkich budowach przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich postęp przedstawia poniższy wykres.

W lipcu MIRBUD S.A. otrzymał powiadomienie, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Projekt i budowa autostrady A-1 Tuszyn–gr. woj. łódzkiego/śląskiego, część nr 2 „Projekt i budowa autostrady A1 Tuszyn (bez węzła) – gr. woj. łódzkiego/śląskiego od km 335+937,65 do km 399+742,51. Odcinek B – węzeł Bełchatów (bez węzła) – węzeł Kamieńsk (z węzłem) od km 351+800,00 do km 376+000,00” jako najkorzystniejsza została wybrana oferta konsorcjum firm Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. z siedzibą w Kobylarni - spółki z Grupy Kapitałowej Emitenta i MIRBUD S.A. Złożona oferta ma wartość 687 mln zł.

Ponadto w lipcu Związek Maklerów i Doradców opublikował raport analityczny dotyczący akcji spółki MIRBUD, w którym między innymi napisano:

„Prognozujemy wzrost przychodów całej grupy do poziomu 1,24 mld zł w roku 2022. W latach 2018 – 2022 oczekujemy rentowności brutto na sprzedaży dla całej Grupy na poziomie ok. 9%. W przypadku zysku netto oczekujemy utrzymania w perspektywie do 2022 stabilnego poziomu w okolicach 27 mln zł

W latach 2018-2023 oczekujemy stabilnego poziomu długu z lekką spadkową w długim terminie w skali całej Grupy oraz zmiany struktury długu między Spółkami w grupie. (…)
Bazując na wycenie porównawczej akcje Mirbud mogą osiągnąć wartość rzędu 1,43 zł / akcja. Metoda dochodowa wskazuje na wartość rzędu 1,86 zł / akcja. Po zastosowaniu wag odpowiednio 30% oraz 70% prognozujemy, że w przeciągu 12 miesięcy kurs akcji Mirbud może osiągnąć kurs na poziomie 1,73 zł / akcja, co w porównaniu z obecną ceną na rynku jest wartością o 50% wyższą.

 

W lipcu PBDiM Kobylarnia S.A. kontynuowała prace na wszystkich swoich budowach. Z dużych kontraktów prowadzono pracę na:
  • Budowie obwodnicy Inowrocławia – etap II „łącznik”. Prowadzono roboty ziemne, drogowe oraz mostowe. Planowany termin wydania zamiennej decyzji ZRID w sierpniu 2018r. W dalszym ciągu brak jest procedowania formalnie tematu nieprzewidzianej kolizji z rurociągiem Ciechu z Wykonawcą w celu rozwiązania sprawy, brak działań Zamawiającego powoduje realne ryzyko konieczności przedłużenia terminu wykonania.
  • Budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie Mirbud S.A. -  Prowadzone były roboty bitumiczne.
  • Budowie drogi ekspresowej S-5 -  Roboty drogowe prowadzone były we wszystkich dostępnych asortymentach. Przede wszystkim wykonywano roboty ziemne, roboty branżowe oraz roboty mostowe na wszystkich obiektach. Prowadzone były również roboty związane z wykonaniem konstrukcji nawierzchni na ciągu głównym (warstwa podbudowy i  wiążąca)  oraz roboty bitumiczne na drogach zbiorczych.  
  • Budowie obwodnicy Bolkowa -  Prowadzone były roboty ziemne, roboty zbrojarskie, betonowanie fundamentów i filarów estakad oraz prowadzono budowę dróg oraz placów technologicznych.  
  • Budowie Ogińskiego -  Roboty prowadzone są na wszystkich dostępnych frontach. Niestety od ponad siedmiu miesięcy Zamawiający opóźnia się z przekazaniem części terenu budowy (tzw. działek na tartaku), co będzie miało wpływ na termin zakończenia kontraktu. Istnieje realne zagrożenie nie zrealizowania zadania w pełnym zakresie.
  • Remont  Autostrady A-2 na zlecenie GDDKiA o/Poznań. Prace zakończono przed terminem umownym. Dokonano odbioru końcowego zadania.
  • Remont Autostrady A-4 na zlecenie GDDKiA. W lipcu zakończono kolejny 2 etapy zadania polegające na wykonaniu remontu łącznic.
  • Rozbudowie drogi wojewódzkiej nr 255 Pakość-Strzelno. Prowadzono procedurę wyłaniania Podwykonawców na realizacji robót branżowych.-
  • Budowie obwodnicy Gąbina. Przygotowywano dokumentację formalno-prawną kontraktu. Planowany termin przekazania placu budowy 7-8 sierpień 2018r.
  • Na mniejszych kontraktach rozpoczęto pracę na wszystkich możliwych frontach. Na pozostałych zadaniach w zależności od zaawansowania prowadzone były roboty rozbiórkowe, ziemne, brukarskie, branżowe oraz bitumiczne.
Postęp prac na budowach przedstawia poniższy wykres.
W lipcu Spółka złożyła oferty w 17-stu postępowaniach na łączną kwotę około 289 mln PLN. Najniższą cenę Spółka zaoferowała w 5 postępowaniach na łączną kwotę 124,9 MLN PLN. Z uwagi na brak środków Zamawiający unieważnił 3 postępowaniach na kwotę 122,0 MLN PLN.
Podpisane zostały w m-cu lipcu umowy na łączną kwotę 50,3 MLN PLN
W lipcu z uwagi na natężenie prac, cały sprzęt zaangażowany był w realizowane przez spółkę zadania.
W lipcu  na wszystkich wytwórniach Spółki wyprodukowano łącznie ok 56,70 tyś ton masy.

W lipcu spółka JHM DEVELOPMENT sprzedała 21 lokali (narastająco od początku roku 185) i przekazała 28 lokali (narastająco od początku roku 258).

Zgodnie z przyjętą strategią rozwoju w lipcu spółka zakupiła dwie działki z przeznaczeniem pod zabudowę wielorodzinną, powiększając tym samym bank ziemi pod  inwestycje deweloperskie.

Pierwszą z nich jest nieruchomość położona w Łodzi, w dzielnicy Bałuty, przy zbiegu  ulic Smugowej i Źródłowej, w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Helenów. Na działce o powierzchni  0,69 ha powstanie budynek wielorodzinny mieszczący ok. 200 mieszkań o  zróżnicowanej powierzchni użytkowej.
Druga nieruchomość jest zlokalizowana w Bydgoszczy przy ul. Bohaterów Kragujewca. Na działce o powierzchni ponad 0,41 ha zostanie wybudowany wielorodzinny budynek o wielkości około 120 mieszkań. Aktualnie  prowadzone są prace nad przygotowaniem koncepcji architektonicznej budynku.
W lipcu prace budowlane na wszystkich realizowanych inwestycjach przebiegają zgodnie z planem, a ich postęp przedstawia poniższy wykres.
Lipiec był także miesiącem wstępnych podsumowań działalności JHM DEVELOPMENT S.A. w I półroczu br. Zarówno pod względem sprzedaży lokali jak również pod względem osiągniętych wyników finansowych odnotowano znaczne wzrosty w porównaniu do analogicznego okresu w 2017 roku. Wartość przychodów ze sprzedaży z działalności deweloperskiej JHM DEVELOPMENT w I-ym półroczu 2018 roku wyniosła 59.499 tys. zł, w analogicznym okresie 2017 roku zanotowano przychody w wysokości 37.982 tys. złotych. Oznacza to wzrost o 56,7%.
Skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT, a więc suma przychodów ze sprzedaży inwestycji deweloperskich oraz wynajmu nieruchomości (w tym działalność CH MARYWILSKA 44 sp. z o.o.) w I-ym półroczu 2018 roku wyniosła 81.490 tys. złotych, co w porównaniu do wartości 57.883 tys. złotych w analogicznym okresie ub. roku stanowi wzrost o 40,8%.
Pod względem liczby przekazanych lokali w I półroczu spółka odnotowała wzrost o 51,3% r/r, natomiast liczba aktywnych umów przedwstępnych i deweloperskich na koniec I półrocza 2018 r. wzrosła o 7,4% r/r.

Rola Centrum Handlowego Marywilska 44 na warszawskiej mapie handlowej stale wzrasta, nieustannie się rozwijając. Najemcy dbają o różnorodność asortymentu aby zaspokoić najbardziej wymagających klientów. Od stycznia do lipca liczba klientów odwiedzających kompleks handlowy MARYWILSKA 44 wyniosła ponad 2.556.000 osób.

Do licznego grona najemców Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 dołączył kolejny - sklep KIDEALNI posiadający w swojej ofercie ubranka dziecięce renomowanych producentów m.in. Minoti, Babaluno, Life&Legend, Endo oraz Pinokio.

Strefa gastronomiczna wzbogaciła swoją ofertę o menu meksykańskie dzięki sieci Western Tortilla, która jest nowością na rynku street food w Polsce. Lokale specjalizują się w sprzedaży tortilli w różnych odsłonach smakowych.

Oprócz otwarć nowych lokali handlowych najemcy Centrum Handlowego MARYWILSKA 44 wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientów i powiększają zajmowaną powierzchnię handlową:

MultiOutlet po rozbudowie lokalu oferuje powierzchnię ponad 150 m2, na której kupić można markową odzież, obuwie, okulary, zegarki, biżuterię oraz torby, a HEXPOL powiększył swoją powierzchnię handlową do 180 m2. Do grona najemców Parku Handlowego MARYWILSKA 44 dołączył sklep Indian Meble, który zajął przestronny lokal o powierzchni 622 m2. Wielkie otwarcie planowane jest na początek sierpnia. Indian Meble wzbogaci ofertę kompleksu handlowego o egzotyczne meble najwyższej jakości. Asortyment indyjski i kolonialny w skład, którego wchodzić będą meble, akcesoria oraz elementy wykończenia wnętrz.

 

Początek miesiąca w ostródzkim centrum to ostatni dzień Arena Film & Music Festiwal. Poza tą imprezą w lipcu w Expo Mazury nie odbywały się żadne imprezy własne ani zewnętrzne.

Dział zabudów zewnętrznych realizował stoisko dla Stadniny Koni Nowe Jankowice Sp. z o.o. podczas Międzynarodowych Targów Rolno-Przemysłowych AGRO-TECH w Minikowie (30 czerwca-1 lipca).

Powrót