AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie kwietnia w działalności Grupy Kapitałowej MIRBUD

Publikacja dobrych wyników GK MIRBUD za 2017 rok i ogłoszenie świetnych wstępnych wyników JHM DEVELOPMENT S.A. za I kwartał 2018 r. przy jednoczesnej intensyfikacji prac budowlanych oraz stałego powiększania portfela zamówień, a także zakaz handlu bez wpływu na działalność CH MARYWILSKA 44  i finalizacja komercjalizacji Wodnego Parku Handlowego – tak w skrócie można opisać kwiecień dla Grupy Kapitałowej MIRBUD.

Pod koniec kwietnia MIRBUD S.A. opublikował jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie z działalności za 2017 rok. Podczas zorganizowanej konferencji wynikowej Grupy Kapitałowej MIRBUD przedstawiciele Zarządu podkreślali, że 2017 rok był dla Grupy Kapitałowej czasem dalszego intensywnego rozwoju w każdym z obszarów działalności. W 2017 roku Grupa uzyskała przychód na poziomie blisko 860 mln zł, jest to wzrost o 85 mln względem roku ubiegłego, wypracowała również zysk netto o 17% wyższy od uzyskanego w ubiegłym roku. Mimo znaczącego wzrostu cen usług i materiałów to dzięki dywersyfikacji działalności Grupa uzyskała rentowność na sprzedaży brutto na zbliżonym do ubiegłorocznego poziomie 9,8% (względem 9,2 w 2016 r.).

W kwietniu MIRBUD S.A. otrzymał zawiadomienie o wyborze jego oferty na budowę Zakładu Opieki Długoterminowej przy ul. Bydgoskiej w Świnoujściu – w systemie zaprojektuj i wybuduj. Jest to druga już w tym roku Umowa z Miastem Gminą Świnoujście. W nowym zakładzie będzie 50 łóżek dla pacjentów w ramach NFZ i 33 łóżka tzw. komercyjne. Z tych drugich będą mogły skorzystać osoby wymagające stałej opieki, ale niekwalifikujące się do takiej opieki w ramach Funduszu. Niezależne i nieprzechodnie oddziały, dobra izolacja od hałasu, duży dostęp naturalnego światła, pomieszczenia zapewniające pacjentom intymność i domową atmosferę oraz modułowość obiektu, co pozwoli na jego łatwą rozbudowę w kolejnym etapie – tak w skrócie będzie wyglądać ten obiekt.

Ponadto w kwietniu Harvard Business Review Polska poddał analizie dokonania prezesów spółek wchodzących w skład indeksów WIG20, mWIG40 i sWIG80, jako reprezentatywnych liderów z grona 482 szefów spółek notowanych na warszawskim parkiecie. Z ogromną przyjemnością informujemy, że prezes Jerzy Mirgos zajął 6 pozycję w tym rankingu. Wszystkie budowy są prowadzone zgodnie z harmonogramem, a ich postęp przedstawia poniższy wykres.

W kwietniu PBDiM KOBYLARNIA S.A. w pełnym już  zakresie prowadziła prace na budowach, po przerwie zimowej.
 • Na budowie obwodnicy Inowrocławia – etap II „łącznik”  prowadzono roboty ziemne.
 • Na budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie firmy Mirbud – prowadzono roboty bitumiczne oraz realizowano umocnienie wylotów kanalizacji deszczowej oraz rowów,
 • Na budowie drogi ekspresowej S-5 prowadzono roboty drogowe.Po okresie zimowym dokonano ponownego odbioru zeszłorocznych robót oraz kontynuowano nasypy.
                         Rozpoczęto wzmocnienia podłoży, warstw pośrednich oraz rozpoczęto roboty związane z konstrukcją nawierzchni wraz z ułożeniem podbudowy bitumicznej na ciągu głównym. W robotach mostowych prace prowadzone były na wszystkich dostępnych frontach, rozpoczęto budowę kładki dla pieszych na wysokości MOP-ów oraz rozpoczęto prace na ustrojach obiektów WD5 i WD11. Trwały prace na kanale technologicznym oraz na melioracji i zbiornikach retencyjnych,
 • Na budowie obwodnicy Bolkowa trwają prace projektowe. Wykonywano również roboty przygotowawcze, wycinki, odhumusowanie, prowadzono budowę dróg i placów technologicznych, trwają roboty ziemne pod budowę fundamentów estakad, wykonano wygrodzenia dla płazów
 • Na budowie Ogińskiego prowadzone są prace na wszystkich możliwych frontach. Z uwagi na liczne błędy w dokumentacji projektowej przekazanej przez Zamawiającego, oraz ponad czteromiesięcznego opóźnienia w przekazaniu działki z tartakiem pracę są przerywane i wznawiane w innych miejscach
 • Na małych kontraktach rozpoczęto pracę na wszystkich możliwych frontach; wykonano szereg nakładek bitumicznych dla GDDKiA o/Bydgoszcz; na pozostałych zadaniach w zależności od zaawansowania prowadzone były roboty rozbiórkowe, ziemne, brukarskie oraz branżowe.
 • Ponadto są prowadzone prace projektowe na następujących zadaniach: Obwodnica Góry, DP 1350 Dębnica – Skokowa.

W kwietniu Spółka złożyła oferty w 11-stu postępowaniach na łączną kwotę około 550 mln zł. Najniższą cenę Spółka zaoferowała w 3-ech postępowaniach na łączną kwotę 88,7 mln zł. Z uwagi na brak środków Zamawiający unieważnił jedno postępowanie na kwotę 42,3 mln zł. W kwietniu odbyły się dwa postępowania przed KIO. Oprotestowano wybór oferty Spółki, jako najkorzystniejszej na zadaniu Trzebiatów- Płoty (kwota ok. 70 mln brutto) – w postępowaniu Spółka dowiodła swoich racji i utrzymano wybór w mocy. Drugie postępowanie dotyczyło wykluczenia Spółki z postępowania przetargowego, dotyczącego zadania „Projekt i budowa drogi S-14” w Łodzi. Spółka odwołała się od decyzji Zamawiającego do KIO. Po przeprowadzeniu rozprawy KIO nakazała przywrócić Spółkę i dokonać ponownej oceny ofert. Spółka nadal uzyskała najlepszą ofertę. Obecnie trwa uzupełnianie niezbędnych dokumentów i oczekujemy na decyzję o dokonaniu wyboru przez Zamawiającego.

Dodatkowo w kwietniu odebrano w ramach tegorocznych zakupów nową układarkę do mas bitumicznych oraz dwa walce. Na chwilę obecną Spółka posiada 9 kompletnych grup bitumicznych mogących prowadzić roboty niezależnie od siebie.

W kwietniu na wszystkich wytwórniach Spółki wyprodukowano łącznie ok 54 tys. ton masy.

W kwietniu spółka JHM DEVELOPMENT S.A. uzyskała pozwolenie na użytkowanie dla budynku przy ul. Kard. S. Wyszyńskiego 2 w Brzezinach k/Łodzi. Na 56 mieszkań znajdujących się w tym budynku już tylko 34 pozostały w ofercie sprzedaży.

W minionym miesiącu podpisano również pierwsze umowy przedsprzedaży lokali mieszkalnych w budynkach nr 5 i 6 na „Osiedlu Diamentowym” w Koninie. Budynki te powstają w ramach realizacji III etapu tej inwestycji. Na koniec kwietnia stan realizacji budowy wynosi 1%

Zgodnie z informacjami, które spółka podawała w poprzednich komunikatach – pomimo konieczności przejęcia funkcji generalnego wykonawcy od Korporacji Budowlanej DOM Sp. z o.o. realizacja inwestycji w Żyrardowie przebiega bez znaczących opóźnień. W najbliższym czasie zostanie oddany do użytkowania budynek nr 2 przy ul. Okrzei w Żyrardowie. Spośród wszystkich lokali mieszkalnych w budynku nr 2 w ofercie sprzedaży pozostaje jedynie 5 z nich. Równolegle trwa również budowa budynku nr 3, a jej zakończenie planuje się na przełom III i IV kwartału br. Dynamicznie rozwija się też przedsprzedaż lokali mieszkalnych także i w tym budynku. Spośród dostępnych 70 lokali ogółem już dla 21 z nich podpisano umowy przedwstępne.

W kwietniu Spółka JHM DEVELOPMENT S.A. sprzedała 22 lokale (narastająco od początku roku 115) i przekazała 28 lokali (narastająco od początku roku 142), które ujmowane są w przychodach.

Ponadto w kwietniu Spółka opublikowała wstępne dane przychodów i sprzedaży w I kw. 2018r.

- przychody ze sprzedaży JHM DEVELOPMENT w IQ2018r. wyniosły 28.282 tys. PLN, co oznacza wzrost o 170% wobec IQ2017r.;

- skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej JHM DEVELOPMENT S.A. w IQ2018r. wyniosły 39.336 tys. PLN, co oznacza wzrost o 95% wobec IQ2017r.;

- liczba sprzedanych lokali ujętych w przychodach JHM DEVELOPMENT S.A. w IQ2018 wyniosła 114 lokali, co oznacza wzrost o 143% wobec IQ2017r.;

- liczba umów przedwstępnych i developerskich sprzedaży lokali na koniec IQ2018r. wyniosła 204 umowy, co oznacza wzrost o 37% wobec IQ2017r.

W kwietniu br. zaszły zmiany w strukturze organizacyjnej spółki. Na stanowisko prokurenta została powołana p. Kaja Mirgos, natomiast z członkostwa w Radzie Nadzorczej JHM DEVELOPMENT S.A. zrezygnowała p. Agnieszka Mazur.

Obecnie JHM DEVELOPMENT S.A. jest w trakcie realizacji inwestycji w Zakopanem, Koninie, Skierniewicach, Żyrardowie, Łowiczu oraz Brzezinach k/Łodzi. Stan zaawansowania budów w tych lokalizacjach obrazuje poniższy wykres.

W kwietniu w Centrum Handlowym MARYWILSKA 44 nastąpiły otwarcia nowych lokali:

 • Stare na nowo w hali F. Sklep zajmuje powierzchnię 1200 m2. To nowy koncept sprzedażowy otworzony przez Duńczyków, polegający na odsprzedaży używanych rzeczy, mający na celu zapobieganie wyrzucaniu zbędnych rzeczy oraz dbaniu o środowisko. To jedyny taki sklep w tej części Warszawy.
 • Happy You, lokal H063 oferujący odzież damską.

Po sukcesie, licznych odwiedzin Centrum w niedziele wolne od handlu zwiększyła się liczba Najemców, którzy zdecydowali się pracować w w/w niedziele. W Centrum Handlowym MARYWILSKA 44 otwartych jest ponad 700 sklepów, w których za kasą stanęli właściciele. Taką możliwość tym podmiotom gospodarczym daje art. 6 ust. 1 oraz art. 8 ust. 1 ustawy o zakazie handlu w niedzielę i święta. CH MARYWILSKA 44 będzie otwarte w każdą niedzielę, objętą zakazem handlu. W celu poinformowania o tym Klientów Centrum spółka MARYWILSKA 44 podjęła liczne działania marketingowe i PR-owe.

Niedziele wolne od handlu cechują się liczną odwiedzalnością, spółka szacuje, że w kwietniowe niedziele wolne od handlu tj. 8, 15 i 22 kwietnia Centrum Handlowe MARYWILSKA 44 odwiedziło łącznie ponad 60.000 osób, natomiast w całym miesiącu odwiedzalność oszacowano na poziomie 315.000 osób.

W kwietniu br. w Wodnym Parku Handlowym MARYWILSKA 44 otwarty został ogród w samoobsługowym markecie PSB-Mrówka, oferując tym samym dodatkowe akcesoria dla ogrodu. Ogród zajmuje powierzchnię ponad 800 mkw. Ponadto w kwietniu do grona najemców w Wodnym Parku Handlowym MARYWILSKA 44, dołączyły dwie firmy:

 • MK Mebel – salon meblowy multibranżowy, oferujący produkty ponad 100 polskich producentów, który zajmie powierzchnię 508 mkw. W asortymencie MK Mebel klienci znajdą meble do całego domu, począwszy od mebli twardych tj. stoły, krzesła, szafy, komody, zestawy mebli kuchennych, dziecięcych i młodzieżowych, po meble tapicerowane, jak sofy, kanapy, fotele czy wersalki. W salonie dostępne będą również meble modułowe takich firm, jak Forte, Ceglewski czy Mikołajczyk. Firma w swojej ofercie ma także wykonywanie mebli pod wymiar według własnego projektu.
 • ROMAX – sklep zajmie powierzchnię 314 m.kw., w asortymencie znajdować się będzie bogaty wybór drzwi i podłóg, farb oraz kamienia naturalnego. Firma będzie świadczyć profesjonalne usługi w zakresie projektowania wnętrz mieszkalnych i komercyjnych. Otwarcie sklepu planowane jest na koniec czerwca 2018 roku.

Proces komercjalizacji Wodnego Parku Handlowego MARYWILSKA 44 niebawem się zakończy – obecny poziom wynajmu to 96 %. W ofercie pozostały jeszcze ostatnie 3 lokale o powierzchni: 80 m.kw., 136 m.kw. i 500 m.kw.

Kwiecień w Expo Mazury S.A. upłynął pod znakiem biznesu, rywalizacji profesjonalistów oraz najwyższej jakości produktów i usług, a to dlatego, że w dniach 17-18 odbyły się tu targi Mazury HoReCa. To już III edycja wydarzenia branżowego, które z roku na rok przyciąga coraz więcej wystawców i odwiedzających. W tej edycji swoją ofertę prezentowało 117 firm, a wzbudziła ona zainteresowanie ponad 1.300 biznesowych odwiedzających (wśród nich znaleźli się m.in. uczestnicy programu Hosted Buyers). Tym, co wyróżnia ostródzkie targi na tle innych wydarzeń z branży horeca są prestiżowe konkursy kulinarne.

W tym roku były to aż cztery rywalizacje: Master Challenge by Scholler dla uczniów szkół gastronomicznych, Master Challenge by Scholler dla profesjonalistów, Gęsina w restauracji dla profesjonalistów oraz Drób na polskim stole dla uczniów szkół gastronomicznych. O wadze konkursów mogą zaświadczyć chociażby nazwiska kucharzy, którzy zasiedli w jury, a byli wśród nich m.in. Tomasz Deker, Kurt Scheller i Jarosław Walczyk. W sumie na 16 stanowiskach konkursowych w ciągu dwóch dni rywalizowało ze sobą 96 uczestników. Mazury HoReCa to także ważna część merytoryczna, którą w tym roku stanowiły szkolenia z zakresu zarządzania restauracją Nowoczesne zarządzanie personelem w gastronomii czyli zbuduj kompetentny i zadowolony zespół, Zwiększ obroty przez motywację oraz Policzalna restauracja. Zarządzanie finansami w gastronomii czyli znajdź odpowiedź na pytanie: gdzie są te pieniądze? Udział w szkoleniach wzięło 220 osób a poprowadzili je Piotr Rogowski i Paweł Gruba – trenerzy i doradcy z ogromnym doświadczeniem w branży. Prowadzącym całą imprezę był Karol Okrasa. Targi Mazury HoReCa cieszą się coraz większą popularnością w branży, czego dowodem są zarówno bardzo dobre opinie wystawców jak i wizyty czołowych kucharzy i szefów kuchni z całej Polski.

W kwietniu również w ostródzkim centrum nastąpiła mała zmiana struktury – dotychczasowe Centrum Kongresowe rozszerzyło swoją działalność o kwestie związane z wynajmem powierzchni oraz sprzedażą indywidualnej zabudowy targowej, a na jego czele stanął Piotr Łyżeń, zajmujący dotychczas stanowisko Dyrektora Projektu i realizujący m.in. Międzynarodowe Targi Meblowe. Jego obowiązki przejęła Marta Sadowska – nowa osoba na pokładzie Expo Mazury.

Również w kwietniu firma podpisała umowę z Auto Land Polska S.A. Umowa dotyczy realizacji targów w październiku bieżącego roku.

Powrót