AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Podsumowanie działalności operacyjnej Grupy Kapitałowej w maju

Maj był kolejnym udanym miesiącem zarówno dla samej Spółki jak i Grupy Kapitałowej MIRBUD. Spółki z Grupy niezmiennie kontynuowały intensywny rozwój we wszystkich obszarach działalności.

W segmencie budowlano-montażowym MIRBUD S.A. z sukcesem prowadził prace w 24 inwestycjach w całej Polsce. Na dwóch z nich roboty budowalne dobiegają końca i prowadzone są intensywne prace wykończeniowe. I tak wkrótce zostanie oddane do użytkowania nowoczesne Liceum Ogólnokształcące nr 5 we Wrocławiu oraz pierwszy etap budowy obwodnicy Inowrocławia. W maju prowadzone były tam ostatnie roboty bitumiczne na ciągu głównym oraz na drogach dojazdowych.

Zauważalne niewielkie ożywienie w segmencie budowlanym miało swoje odzwierciedlenie w pozyskanych nowych kontraktach. Tylko w ostatnim miesiącu Spółka wygrała przetargi na dwa nowe, duże kontrakty. Przede wszystkim doczekała się pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu na budowę drugiego etapu obwodnicy Inowrocławia  - kontrakt o wartości ponad 90 mln zł będzie realizowany w konsorcjum z PBDiM KOBYLARNIA. Rozpoczęła także budowę kolejnej hali dla międzynarodowego dewelopera Panattoni Development Europe Sp. z o.o. Inwestycja o wartości ponad 50 mln zł prowadzona w ramach PANATTONI PARK SOSNOWIEC zostanie oddana już w październiku br. Podpisany również w maju aneks do umowy na budowę hali Gliwice, ze względu na rozszerzenie zakresu prac, zwiększył wynagrodzenie spółki o ok. 8 mln zł oraz wydłużył termin realizacji do listopada 2017 r..

W maju odbyło się w siedzibie spółki MIRBUD S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, na którym oprócz głównych udziałowców: Pana Jerzego Mirgos i Nationale Nederlanden OFE brali udział również drobni, mniejszościowi akcjonariusze.
Ponadto członkowie Zarządu Spółki MIRBUD S.A. oraz JHM DEVELOPMENT S.A. odpowiadający za relacje inwestorskie uczestniczyli w Konferencji Spółek Budowlanych organizowanej co rocznie przez Dom Maklerski BZ WBK. Podczas tej konferencji były zorganizowane spotkania z analitykami oraz zarządzającymi portfelami TFI i OFE podczas, których dyrektorzy Spółek z Grupy przedstawili zainteresowanym wyniki spółek oraz perspektywy ich rozwoju.

W obszarze inżynieryjno-drogowym prace prowadzone przez PBDiM Kobylarnia S.A. również przebiegają zgodnie z harmonogramem. Spółka kontynuuje prace na wszystkich swoich budowach, w tym m.in.: na budowie drogi ekspresowej S-3 realizowanej na zlecenie firmy Mirbud, gdzie prowadzone jest wykonywanie warstw bitumicznych. Natomiast na budowie drogi ekspresowej S-5 rozpoczęto prace związane z odhumusowaniem terenu pod przyszłą drogę oraz drogi technologiczne. Dodatkowo trwają prace na „małych” kontraktach. Główne zadania to: rozpoczęcie prac na trasie Uniwersyteckiej w Bydgoszczy, remont autostrady A-2 i A-4 na zlecenie GDDKiA, nakładki bitumiczne w Bydgoszczy

Obszar deweloperski również może zaliczyć miniony miesiąc do udanych. JHM DEVELOPMENT S.A. sprzedał w maju aktami notarialnymi 57 lokali, w tym 32 mieszkania i domy jednorodzinne. Narastająco od początku roku sprzedano natomiast aktami notarialnymi 153 lokale, w tym 100 mieszkań i domów jednorodzinnych. Dodatkowo na koniec maja Spółka posiadała 269 zawartych umów przedwstępnych/deweloperskich, w tym 167 na mieszkania i domy jednorodzinne. Prace na wszystkich budowach postępują zgodnie z harmonogramem.

W segmencie najmu prowadzone były intensywne prace związane m.in. z dalszym rozwojem komercjalizacji istniejącego CH MYRYWILSKA 44 jak również rozbudową o nowy obiekt.
W maju do grona najemców CH MARYWILSKA 44 dołączyli kolejni najemcy z branży odzieżowej, meblowej i kosmetycznej, łącznie zagospodarowali oni ponad 800m2.  W sumie w CH MARYWILSKA 44 na powierzchni 68.000m2 działalność handlową prowadzi ponad 1.300 najemców. Obecnie w strukturze najemców CH MARYWILSKA 44 największą grupę stanowią najemcy z branży mody (65%), kolejne kategorie to: usługi (8%), gastronomiczna (11%), spożywcza (9%), wyposażenie wnętrz (3%), rekreacja (4%). Poziom komercjalizacji wynosi 96,2%.  W m-cu maju CH MARYWILSKA 44 odwiedziło 355.474 osób, a od stycznia do maja liczba klientów wyniosła blisko 1,7 mln.

Postępuje budowa i komercjalizacja Wodnego Parku Handlowego MARYWILSKA 44

Budowa Wodnego Parku Handlowego MARYWILSKA 44 rozpoczęła się w listopadzie 2016r., w miesiącu maju br. zaczęto  prace związane z wykonaniem ścian zewnętrznych oraz elewacji. Rozpoczęły się również prace polegające na montażu pierwszych warstw dachu – ułożeniu blachy trapezowej. Mocno zaawansowane są prace nad wykonaniem parkingów i dróg dojazdowych od strony Kanału Żerańskiego, które w głównej mierze stanowić będą strefę dostaw. Zostały również ustawione latarnie oświetlające teren nowego parkingu od strony istniejącego CH Marywilska 44.
Wodny Park Handlowy jest skomercjalizowany w prawie 60% licząc podpisane umowy i listy intencyjne. Wśród marek, które dołączyły do grona najemców znaleźli się m.in. JYSK,  ABRA, JUMP ARENA,  AMERICAN BROAST. Na finiszu są również umowy m.in. z markami oferującymi meble kuchenne oraz z markami z dziedziny „świat sypialni” tj. materace, łóżka, pościel.
Obiekt zlokalizowany jest w północno–wschodniej części Warszawy – Dzielnicy Białołęka, jego otwarcie zaplanowano w IV kwartale 2017r..

Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej zakończona
W miesiącu maju MARYWILSKA 44 Sp. z o.o. zakończyła budowę własnej sieci wodno-kanalizacyjnej. Obecnie trwają odbiory poszczególnych etapów. Dotychczas, ze względu na brak miejskiej infrastruktury w tej części dzielnicy Białołęka, Spółka zmuszona była do korzystania sieci będących własnością innych podmiotów gospodarczych, które statutowo nie zajmują się doprowadzeniem wody i odprowadzaniem ścieków. Realizacja tej inwestycji pozwoli na wyeliminowanie dotychczasowych problemów wynikających ze złego stanu technicznego istniejącego uzbrojenia technicznego. Eksploatacja nowoczesnych rozwiązań technicznych, w szczególności w odniesieniu do urządzeń pompowych z najnowocześniejszym układem automatyki, z własnym systemem zasilania oraz zastosowanie redundantnego układu przewodów tocznych kanalizacji, bez wątpienia pozwoli na optymalizację kosztów oraz zapewni maksymalne obniżenie ryzyka wystąpienia awarii. Budowany system przyłączy i sieci wod-kan pozwoli również na zapewnienie obsługi nowoprojektowanych obiektów, które lokalizowane będą na terenie kompleksu handlowego MARYWILSKA 44.

Ostatni z obszarów działalności Grupy Kapitałowej to segment wystawowo-targowy reprezentowany  przez Spółkę Expo Mazury S.A. W maju oprócz kilku wynajmów dla klientów komercyjnych, większość działań skoncentrowana była na przygotowaniach do największych targów proobronnych w Europie Pro Defense 2017. Udało się m.in. pozyskać Polską Grupę Zbrojeniową jako partnera strategicznego tego wydarzenia. Pierwszy dzień targów swoją obecnością zaszczycił Patron Honorowy Pro Defense, Minister Obrony Narodowej – Antoni Macierewicz. Wizyta Pana Ministra rozpoczęła się od wygłoszenia apelu skierowanego do uczniów klas mundurowych – uczestników Pikniku. Minister przemawiał również podczas oficjalnego otwarcia targów i towarzyszącej im Konferencji. Minister znalazł również czas, aby odwiedzić stoiska targowe, a na stoisku Polskiej Grupy Zbrojeniowej podpisał list intencyjny dotyczący współpracy między Inspektoratem Implementacji Innowacyjnych Technologii Obronnych, a PGZ. Odbywające się w pierwszych dniach czerwca Targi były niewątpliwym sukcesem całego zespołu Expo Mazury. Targi odwiedziło 40 tysięcy osób, dla porównania ubiegłoroczna edycja miała zaledwie 25 tysięcy odwiedzających. Zwiększyła się również liczba wystawców, w tym roku na hali 5 i 6 swoje stoiska miało ponad 50 firm wśród, których znalazły się spółki zajmujące się zaopatrywaniem służb i instytucji strzegących bezpieczeństwa i porządku publicznego. Targi Pro Defense to nie tylko wystawa firm komercyjnych, ale również szereg imprez towarzyszących, jak m.in. Piknik Proobronny Klas Mundurowych. W pikniku udział wzięło około 1 500 uczniów klas mundurowych z całej Polski. Uczestnicy Pikniku brali aktywny udział w targach Pro Defense i „Polskiej Ścieżce Zbrojeniowej”. W trakcie drugiego dnia Pikniku uczniowie klas mundurowych wzięli udział w specjalnie przygotowanym szkoleniu poligonowym, które odbyło się na Polach Grunwaldzkich.

Powrót