AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

PBDiM Kobylarnia S.A. przebuduje odcinek drogi wojewódzkiej nr 203 w województwie zachodniopomorskim.

4 września 2012 roku spółka zależna MIRBUDU – PBDiM Kobylarnia S.A. podpisała umowę z Zachodniopomorskim Zarządem Dróg Wojewódzkich w Koszalinie na wykonanie robót budowlanych, w ramach przebudowy drogi wojewódzkiej nr 203.

Wartość zawartej umowy to kwota ponad 35,4 mln zł brutto.

Prace budowlane w ramach przebudowy drogi, wykonywane będą na odcinku Iwięcino – Darłowo etap I – Iwięcino – Dąbki.

Przekazanie placu budowy nastąpi w dniu 12 września 2012 roku.

Kierownikiem zespołu zarządzającego projektem jest Dyrektor ds. Technicznych -  Emil Gazda, pełniący funkcję Członka Zarządu PBDiM Kobylarnia S.A.

Planowany termin zakończenia robót to 15 czerwca 2014 roku.

Powrót