AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Otwarcie Obwodnicy Inowrocławia

17 lipca 2017 roku, na dwa tygodnie przed planowanym terminem zakończenia prac, budowa I etapu obwodnicy Inowrocławia w ciągu drogi krajowej nr 15 została oddana do użytkowania.

Wczorajsza uroczystość otwarcia Obwodnicy Inowrocławia odbyła się w pobliżu węzła Jacewo. Wstęgę przecinało wiele ważnych osób, m.in. parlamentarzyści PiS: Tomasz Latos, Krzysztof Ardanowski i Piotr Król, wiceminister rozwoju Witold Słowik, wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz, prezydent Inowrocławia Ryszard Brejza oraz dyrektor Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Krzysztof Kondraciuk, a także prezes zarządu MIRBUD S.A. Jerzy MirgosInwestycja kosztowała prawie 360 mln złotych, a wykonawcy udzielili gwarancji na 10 lat. Budowa obwodnicy Inowrocławia realizowana jest przez konsorcjum firm: Mirbud S.A. oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „Erbedim” Sp. z o.o.,  Głównym podwykonawcą jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia SA

Inwestycja polegała na budowie prawie 19 km trasy posiadającej po dwa pasy w obu kierunkach. Trasa omija miasto od wschodu i znacznie skraca czas przejazdu kierowców jadących na trasie Toruń - Poznań. Zadanie zakładało budowę trzech węzłów drogowych („Latkowo”, „Jacewo” i „Tupadły” ), kilkunastu obiektów inżynierskich, a także przebudowę istniejącej sieci drogowej. W ramach prac wykonano też wiele urządzeń ochrony środowiska.

Powrót