AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

OFE GENERALI w strukturach akcjonariatu MIRBUD S.A.

Otwarty Fundusz Emerytalny  GENERALI od 5 stycznia 2010 roku posiada  3.700.000 sztuk akcji MIRBUD-u, co stanowi 8,22 proc. udziału w kapitale zakładowym i uprawnia do 3.700.000 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy. Wcześniej fundusz nie posiadał akcji spółki.

Powrót