AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Kodeks etyki zawodowej

Zarząd MIRBUD S.A. dążąc do ciągłego doskonalenia jakości funkcjonowania oraz podnoszenia prestiżu Spółki opracował i przyjął Kodeks Etyki Zawodowej Pracownika.

Celem niniejszego Kodeksu jest wyznaczenie właściwego kierunku rozwoju kultury organizacyjnej Spółki zarówno w relacjach międzypracowniczych, jak również w relacjach zewnętrznych z interesariuszami Firmy.

Stałe przestrzeganie zasad i wartości etycznych jest podstawowym źródłem sukcesu każdej firmy, umożliwiającym z jednej strony budowę jej pozytywnego wizerunku na rynku, a z drugiej – wzmocnienie identyfikacji pracowników ze Spółką Firmą, dzięki czemu wzrasta efektywność wykonywanej przez nich pracy.

Pliki do pobrania

  1. Kodeks etyki zawodowej (pdf)
Powrót