AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Historia

W 2006 roku rozpoczęto realizację zamierzeń developerskich. Spółka MIRBUD dokonuje zakupu gruntów w celu budowy budynków mieszkalnych, jednorodzinnych oraz wielorodzinnych. Szeroki profil działalności, umożliwiający dywersyfikację przychodów oraz ich stabilny wzrost, przyczynił się do rozwoju firmy, umacniając jej pozycję na rynku robót montażowo-budowlanych, drogowych i developerskich.

Władze spółki, mając na uwadze dalszą poprawę wyników finansowych oraz szerokie plany rozwojowe dotyczące wprowadzenia MIRBUDU na Giełdę Papierów Wartościowych, podejmują decyzję o zmianie formy własności. Od października 2006 roku MIRBUD zostaje Spółką Akcyjną.

Po raz pierwszy MIRBUD S.A. pojawia się w rankingu Gazel Biznesu. Spółka otrzymuje prestiżowy tytuł przyznawany przez dziennik „Puls Biznesu”, potwierdzając tym samym przynależność do elitarnego grona najbardziej dynamicznie rozwijających się firm. 

W 2007 roku MIRBUD S.A. notuje 100% wzrost przychodów, podwajając dotychczasowy wynik finansowy. Wdraża realizację planów dotyczących działalności developerskiej spółki. Dynamiczny rozwój sektora usług budowlanych owocuje m.in.: realizacją kompleksu biurowo – produkcyjnego dla PCO w Warszawie, cynkowni ogniowej w Rawie Mazowieckiej dla firmy FAM, hali obsługi logistycznej w Wólce Kosowskiej dla GDII Polska, hali sportowej w Mławie oraz rozbudową pawilonu handlowego w Łodzi dla firmy Black Red White.

Spółka przygotowuje się również do debiutu na parkiecie warszawskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

Nie bez znaczenia pozostają plany dotyczące zmiany siedziby spółki – w 2007 roku dokonano uroczystego wmurowania kamienia węgielnego pod nową siedzibę zlokalizowaną przy ul. Unii Europejskiej 18 w Skierniewicach.

Działalność MIRBUD S.A.  zostaje po raz kolejny doceniona – dziennik „Puls Biznesu” nagradza spółkę drugi rok z rzędu tytułem Gazeli Biznesu w kategorii najdynamiczniej rozwijających się firm.

Powrót