AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Nowy akcjonariusz MIRBUD S.A.

W wyniku transakcji nabycia akcji MIRBUD S.A. dokonanej w  dniu 19 lutego 2018 roku Peter Gyllenhammar AB (PGAB) przekroczył próg 5% ogólnej liczby głosów  w Spółce.


PGAB to prywatna firma inwestycyjna z długoterminowymi inwestycjami w przemysł, nieruchomości i instrumenty finansowe. Jest w 100% własnością Gyllenhammar Holding AB, której właścicielem i prezesem jest Peter Gyllenhammar. Siedziba PGAB mieści się w Sztokholmie.


Firma została założona w 2001 roku i z powodzeniem rozbudowała zarządzanie nieruchomościami oraz działalność inwestycyjną w Szwecji, a także w Wielkiej Brytanii.


Dzięki dobrej rentowności PGAB był w stanie silnie się rozwijać, utrzymując jednocześnie silną pozycję finansową. Ogólnym celem PGAB jest generowanie wzrostu wartości i przepływów pieniężnych z korzyścią dla interesariuszy firmy z zachowawczym profilem ryzyka.


Jak przedstawia się Peter Gyllenhammar: „PGAB jest aktywną firmą właścicielską z dużym zaangażowaniem w swoje inwestycje. Dzięki dobrze rozwiniętej sieci i dużemu doświadczeniu w realizacji transakcji finansowych, PGAB może tworzyć wartość dodaną w swoich inwestycjach.

Powrót