AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Nowe projekty PBDiM KOBYLARNIA S.A.

Spółka Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. (Grupa MIRBUD) rozpoczęła realizację dwóch nowych projektów drogowych. Pierwszy dotyczy budowy obwodnicy Drezdenka, projekt jest wart ponad 7,4 mln złotych brutto. Umowa została podpisana z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze. Drugi projekt obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 11 w okolicy m. Podanin i jest wart ponad 10 mln złotych brutto. Umowa została zawarta z GDDKiA Oddział w Poznaniu.

Obwodnica Drezdenka jest budowana na odcinku od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 174. Etap I od skrzyżowania dróg wojewódzkich nr 156 i 160 do skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 181. Trasa przebiega przez tereny administracyjnie znajdujące się w gminie Drezdenko stanowiącą część powiatu strzelecko – drezdeneckiego i należy do województwa lubuskiego.

„W ramach inwestycji zbudujemy między innymi 2 ronda, przejście podziemne dla zwierząt, przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów, nowe chodniki, a także wybudujemy kanalizację deszczową i oświetlenie. Inwestycja powinna skończyć się w sierpniu 2015 roku. Pozwoli ona zdecydowanie zmniejszyć ruch drogowy w Drezdenku.” - powiedział Jerzy Łuczak Prezes  PBDIM KOBYLARNIA S.A.

Druga rozpoczęta przez spółkę inwestycja obejmuje przebudowę drogi krajowej nr 11 od km 208+160,00 do km 210+775,50 w miejscowości Podanin, długości 2,615 km. Zasadniczym zadaniem projektowanej inwestycji jest zwiększenie bezpieczeństwa i poprawienie warunków ruchu. Projektowana przebudowa obejmuje: wzmocnienie istniejącej nawierzchni jezdni drogi krajowej nr 11,  przebudowę skrzyżowań poprzez wydzielenie dodatkowego pasa dla pojazdów skręcających w lewo,  ograniczenie dostępności poprzez budowę dróg dojazdowych, budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej budowę chodników oraz poprawę odwodnienia (regulacja istniejących rowów przydrożnych, ścinka i uzupełnienie poboczy gruntowych). Inwestycja powinna zostać zakończona pod koniec listopada tego roku.

Powrót