AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD zbuduje halę dla HOOP SA

W dniu 21 lipca 2015r. spółka podpisała umowę z HOOP Polska sp. z o.o. na budowę nowej hali produkcyjnej wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi. Wartość umowy wynosi 17,3 mln złotych netto.

W ramach umowy Emitent zbuduje także parking oraz zmodernizuje część infrastruktury w starej hali Inwestora. Nowa hala powstanie w Kutnie i będzie miała powierzchnię 12,4 tys. mkw. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi 7 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

W nowobudowanej hali zostanie zainstalowana linia do produkcji napoi bezalkoholowych w technologii aseptycznej, natomiast pozostała powierzchnia będzie wykorzystana na cele magazynowe.

Powrót