AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD wybuduje dla Mercedesa nowy salon i stację serwisową

MIRBUD S.A. podpisał list intencyjny ze spółką EWT TRUCK&TRAILER GmbH Hornweg 1 A-6370 Kitzbuhel Austria stanowiący wyraz zamiaru podpisania z Emitentem umowy o roboty budowlane mającej za przedmiot budowę Salonu i Stacji Serwisowej EWT Truck& Trailer w Strykowie k/Łodzi. Strony ustaliły, że List Intencyjny należy traktować jako instrukcję dotyczącą rozpoczęcia procesu mobilizacji, zamawiania materiałów, zawierania umów z podwykonawcami i wykonywania robót.

Wartość  kontraktu to kwota 59.339.580 złotych brutto.

Podpisanie ostatecznej umowy na realizację zadania ustalono do dnia 10 lutego 2010 roku.

Powrót