AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD S.A. za niemal 100 mln zł zbuduje budynek logistyczny w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku

MIRBUD S.A. 2 października 2012 roku podpisała umowę z firmą Goodman Bone Logistics (Poland) Sp. z o. o. na kwotę 99,37 mln zł w zakresie generalnego wykonawstwa budynku logistycznego w Pomorskim Centrum Logistycznym w Gdańsku. W ramach podpisanej umowy Inwestor podzielił kontrakt na dwa etapy, które przewidują:

- w I etapie - budowę magazynu, biur i pomieszczeń technicznych o łącznej powierzchni ponad 17 tys. m2 . Zakończenie realizacji I etapu inwestycji ustalono do dnia 1 marca 2013 roku;

- w II etapie - rozbudowę nieruchomości do 62.948 m² powierzchni zabudowy. Termin zakończenia II etapu inwestycji, którego prace mogą trwać do 9 miesięcy, został uzależniony od warunków atmosferycznych.

Powrót