AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD S.A. wykona II etap inwestycji Arena Ostróda

Spółka MIRBUD podpisała w dniu 7 października 2013 r. umowę na realizację drugiego etapu projektu Arena Ostróda Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur. Wartość zawartej umowy wynosi 30,4 mln zł brutto. Inwestorem jest spółka Demuth Alfa. Firma MIRBUD była również wykonawcą pierwszego etapu inwestycji.

Strony umowy ustaliły, że przekazanie terenu budowy nastąpi w następnym dniu roboczym po podpisaniu umowy, zaś ukończenie robót i zgłoszenie gotowości odbioru końcowego nastąpi do dnia 30 października 2014 roku.

Zakres prowadzonych robót będzie obejmował: makroniwelację terenu z robotami ziemnymi i wykonaniem dróg, wzniesienie obiektów małej architektury, wykonanie fundamentów, podkładów pod posadzki, konstrukcji żelbetowej hal, ścian żelbetowych, stropów prefabrykowanych, elementów monolitycznych, murów oraz niezbędnych rozbiórek, wykonanie przyłączy wodno-kanalizacyjnych z wymianą wodomierza i wykonanie sieci wodno-kanalizacyjnej.

Projekt zakłada rozbudowę Centrum Targowo Konferencyjnego o dodatkową halę o powierzchni użytkowej przekraczającej 21 tys. m2 W ramach projektu zostanie także wybudowany łącznik, pełniący funkcje reprezentacyjne i spajający nowy obiekt z obecnie realizowanym. Rozbudowa umożliwi organizowanie nowych imprez targowych.

W wyniku realizacji inwestycji powstanie jedno z największych w Polsce Wschodniej Centrum Targowo Konferencyjne (po zakończeniu obu etapów inwestycji w ramach obiektu udostępnionych będzie ponad 42 tys. m2 powierzchni wystawienniczej) spełniające wszelkie standardy umożliwiające organizowanie imprez o zasięgu krajowym i międzynarodowym.

Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007 - 2013 działanie III.2 "Infrastruktura Turystyki Kongresowej i Targowej" w Ostródzie.

Powrót