AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD S.A. otrzyma 50 mln zł pożyczki od Agencji Rozwoju Przemysłu

MIRBUD S.A. podpisał z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. umowę o udzieleniu pożyczki z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorstw na rozwój, finansowanie kontraktów oraz zmianę struktury zobowiązań przedsiębiorstwa.  Na jej mocy Spółka otrzyma 50 mln złotych.

MIRBUD S.A. mimo słabnącej koniunktury na rynku usług budowlanych systematycznie zwiększa skalę swojej działalności, realizując w rentownych segmentach usług budowlanych prestiżowe kontrakty, wśród których należy wymienić m.in. budowę hotelu Double Tree by HILTON Warsaw czy też budowę Centrum Handlowo-Rozrywkowego Sukcesja w Łodzi. Spółka rozwija również współpracę z wiodącymi w Europie developerami powierzchni magazynowych i logistycznych, takimi jak: PANATTONI, GOODMAN, PROLOGIS.

Wysokie tempo wzrostu obrotów Spółki wymaga zdywersyfikowanych i stabilnych źródeł finansowania.  Środki finansowe, które otrzyma  MIRBUD S.A. dzięki umowie pożyczki z Agencją Rozwoju Przemysłu S.A. otwierają Spółce drogę do jej dalszego długoterminowego rozwoju w branży budowlanej. Stabilne źródło finansowania działalności przyczyni się do możliwości realizacji kontraktów o znaczącej wartości. Umowa pozwala także na osiągnięcie lepszych wyników finansowych na zawartych przez MIRBUD S.A. kontraktach, w których Spółka ma pokryte 100% przychodów na 2013 rok oraz ponad 50% przychodów na rok 2014.

Pożyczka udzielona firmie na okres 60 miesięcy pozwala również na spłatę części zadłużenia krótkoterminowego Spółki. Zabezpieczeniem pożyczki jest m.in. hipoteka na gruntach należących do Spółki JHM DEVELOPMENT i cesja praw (wierzytelności) ze znaczącego kontraktu budowlanego.

Środki pożyczki pochodzą z Funduszu Restrukturyzacji Przedsiębiorców (FRP), którego dysponentem jest ARP SA. Przeznaczeniem Funduszu jest pomoc w celu ratowania lub restrukturyzacji dużych przedsiębiorstw (powyżej 250 pracowników), zarówno publicznych, jak i prywatnych. Może być też wykorzystany na warunkach rynkowych jako  wsparcie niebędące pomocą publiczną dla  dużych przedsiębiorstw w dobrej sytuacji finansowej.

Wsparcie finansowe ma umożliwić przedsiębiorcy realizację działań, które w rezultacie poprawią rentowność i efektywność prowadzonej działalności gospodarczej.

Powrót