AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD S.A. już 100% właścicielem PBDiM KOBYLARNIA S.A.

30 stycznia 2012r. MIRBUD S.A. został wpisany do księgi akcyjnej Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., jako właściciel 100% akcji. Tym samym przejął pełną kontrolę nad spółką drogową.

Głównym zadaniem inwestycyjnym przejętej spółki  jest m.in. budowa dwóch nowych wytwórni mas bitumicznych, jedna zlokalizowana będzie na terenie Trójmiasta, druga w centralnej Polsce. Inwestycje te pozwolą na pozyskiwanie zleceń na terenie województwa mazowieckiego, łódzkiego, pomorskiego oraz innych sąsiednich województw.  Niewątpliwie jednym z kluczowych zadań przekładających się na sukces w branży drogowej jest wykorzystywana technologia, dlatego też strategia spółki zakłada również bieżącą modernizację posiadanego parku maszynowego i inwestowanie w najnowocześniejszą technologię w branży budowy dróg. Konsekwentna realizacja przyjętych założeń z całą pewnością przyczyni się do sukcesywnej poprawy konkurencyjności przejętej spółki na rynku, co mamy nadzieję przełoży się wzrost sprzedaży.

Marzeniem  dyrektora generalnego MIRBUD S.A. i głównego udziałowca Grupy Jerzego Mirgos jest aby do 2015 roku przejęta spółka drogowa podwoiła swoje przychody zachowując rentowność na poziomie 5%.

Powrót