AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD S.A. generalnym wykonawcą hali magazynowej w Nowej Wsi Wrocławskiej

MIRBUD S.A. podpisał umowę z firmą PROLOGIS Poland REIT Sp. z o.o.  III SKA na wybudowanie hali magazynowej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, w ramach rozbudowy istniejącego Centrum Logistycznego Prologis Park Wroclaw V.

Zakres robót budowlanych obejmuje budowę hali DC2 dla potrzeb przechowywania i dystrybucji towarów wraz z bramą do magazynu oraz systemem dróg i placów.

Wartość kontraktu to 9.578.461,41 EUR brutto (co na dzień 27.12.2012 r. stanowi kwotę ponad 38,98 mln zł brutto).

Powrót