AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD przejmuje EXPO ARENĘ i majątek wart około 200 mln złotych

Spółka informuje, że w dniu 29 czerwca 2015r. zawarła ostateczną umowę, na mocy której przejęła 100% (bez pięciu tysięcznych promila) akcji spółki Demuth Sigma właściciela centrum targowo-konferencyjnego Expo Arena w Ostródzie. 100 akcji należy do Gminy Ostróda. W opinii Zarządu MIRBUD SA przejęcie Expo Areny umożliwi Grupie Kapitałowej dalszą dywersyfikację generowanych przychodów oraz zwiększy docelowo jej rentowność. Warto podkreślić, że w wyniku transakcji MIRBUD SA stał się właścicielem majątku wartego około 200 mln złotych.

Wartość transakcji przejęcia Expo Areny wyniosła 8,5 mln złotych. Umowa przewiduje dodatkowe wynagrodzenie, które może stanowić 50% kwoty stanowiącej sumę zysku netto i straty netto wykazanych w zeznaniach rocznych CIT-8 Spółki Ostróda/Akcyjnej za lata obrotowe 2014 – 2018, pomniejszone o kwotę 10 milionów złotych oraz o ewentualne roszczenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości wobec Spółki, wynikającego z Umów o dofinansowanie Projektu „ARENA OSTRÓDA Centrum Targowo-Konferencyjne Warmii i Mazur” w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013, o ile suma zysków i strat pomniejszona o te kwoty za te lata nie będzie ujemna.
Expo Arena została rozbudowana w ramach projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Tym samym stała się największym w północno-wschodniej Polsce centrum targowym, a zarazem drugim w kraju. Powierzchnia kompleksu wynosi obecnie blisko 58 tys. mkw. (powierzchnia wystawiennicza ponad 40 tys. mkw), a powierzchnia konferencyjna ponad 2 tys. mkw.

„Przejęcie EXPO Areny umożliwi nam jeszcze większą dywersyfikację przychodów i pomoże docelowo zwiększyć rentowność. Nowy Zarząd centrum otrzymał zadanie osiągnięcia w ciągu 2 najbliższych lat sprzedaży na poziomie 20-25 mln złotych oraz rentowności na poziomie 10-15%. Warto podkreślić, że w wyniku zakończenia transakcji i po planowanym podwyższeniu kapitału spółki nabywamy majątek o wartości blisko 200 mln złotych. Jestem także przekonany, że rozbudowane centrum targowo-konferencyjne w Ostródzie bez wątpienia będzie miało ogromny wpływ na rozwój lokalnego biznesu i promocję regionu na arenie krajowej i międzynarodowej.” - powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD SA

„W tym roku w kompleksie odbędzie się blisko 30 imprez wystawienniczych i konferencyjnych. Liczymy, że po otwarciu  drugiej hali o powierzchni ponad 20 tys. mkw, które miało miejsce w kwietniu tego roku, zdecydowanie zwiększyliśmy atrakcyjność naszego centrum. Nasze największe imprezy to obecnie targi meblowe oraz impreza dla firm z Azji starających się wejść na polski rynek. Liczymy także na nowe eventy współfinansowane z funduszy Unii Europejskiej.” - powiedział Piotr Oraczewski, Prezes Expo Areny.

EXPO ARENA to obecnie cztery nowoczesne hale, 1530 miejsc parkingowych, restauracja nawet dla 1000 osób, które stwarzają warunki do organizacji każdego wydarzenia, zarówno o zasięgu krajowym, jak i międzynarodowym. Budowa 2 największych hal o powierzchni wystawienniczej ponad 40 tys. mkw miała wartość ponad 188 mln zł, w tym wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Budżetu Państwa wyniosła ponad 90 mln złotych. Rozbudowa centrum zakończyła się w kwietniu tego roku.

Powrót