AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD przeciera szlaki do Kazachstanu

MIRBUD S.A. rozważa otworzenie oddziału spółki w Kazachstanie. W minionym tygodniu przedstawiciele spółki  odwiedzili  Kazachstan. W trakcie pobytu nawiązano liczne kontakty z lokalnymi firmami budowlanymi. Rozmawiano również z przedstawicielami  Parlamentu i Rządu, jak również  administracji rządowej na temat planowanych na terenie Kazachstanu inwestycji w branży drogowej oraz warunków przystępowania do przetargów przez firmy zagraniczne. Jedną z większych inwestycji drogowych planowanych do realizacji w najbliższym czasie jest kompleksowa modernizacja szlaku komunikacyjnego łączącego południe Kazachstanu (granica z Rosją) z Chinami.

Szczerze przyznam, że nie mieliśmy świadomości, jak bardzo Kazachstan otwarty jest na współpracę z polskimi firmami – mówi Jerzy Mirgos Dyrektor Generalny MIRBUD S.A.  – Rząd tego kraju oczekuje udziału naszych firm w wielu  programach gospodarczych m.in., w realizacji programu budowy dróg.  Naszą wizytę uważam za bardzo owocną, dysponujemy w chwili  obecnej szerokim wachlarzem informacji w zakresie działalności na kazachstańskim rynku budowlanym.

Po wizycie przyszedł czas na przeprowadzenie szczegółowych analiz finansowo-ekonomicznych tego przedsięwzięcia, jeżeli okażą się one korzystne dla Spółki, to nie wykluczone, że jeszcze w tym roku MIRBUD S.A. pojawi się na terenie Kazachstanu.

Powrót