AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD odbuduje spaloną halę w Wólce Kosowskiej

MIRBUD S.A. zawarł umowę z EACC INVESTMENTS Sp. z o.o. w Wólce Kosowskiej na wykonanie robót budowlano-montażowych w  spalonej części hali handlowej w Wólce Kosowskiej.
Wartość umowy wynosi 10.370.000,00 złotych brutto.
Rozpoczęcie robót planowane jest na dzień 01.11.2009r., zaś zakończenie na dzień 30.06.2010r.

Powrót