AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

MIRBUD będzie budował w Kazachstanie

Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami MIRBUD S.A. utworzył na terenie Republiki Kazachstanu spółkę zależną. Spółka ta pod firmą: MIRBUD-KAZACHSTAN Spółka z o.o.  została zarejestrowana przez Departament Ministerstwa Sprawiedliwości Miasta Astana w Republice Kazachstanu. Przedmiotem jej działalności są roboty inżynieryjno-drogowe oraz budownictwo przemysłowe.

MIRBUD S.A. posiada w MIRBUD KAZACHSTAN 100% udziałów. Wartość nominalna kapitału zakładowego Spółki wynosi 500.000 (pięćset tysięcy) tenge (KZT).

Powołanie nowej Spółki związane jest przede wszystkim z realizacją strategii rozwoju MIRBUD S.A. w zakresie rozszerzenia zakresu  inwestycji w sektorze budownictwa inżynieryjno-drogowego.  Decyzję o podjęciu działalności gospodarczej na terenie Republiki Kazachstanu podjęliśmy po uprzedniej analizie rynku. Odbyliśmy szereg spotkań z przedstawicielami Rządu, jak również  administracji rządowej na temat planowanych na terenie Kazachstanu inwestycji oraz warunków przystępowania do przetargów przez firmy zagraniczne. Jesteśmy przekonani, że, Rząd tego kraju oczekuje udziału  firm zagranicznych w wielu  programach gospodarczych m.in., w realizacji programu budowy dróg. – mówi Jerzy Mirgos Dyrektor Generalny MIRBUD S.A.- Biorąc pod uwagę fakt, iż posiadamy potencjał do realizacji zadań drogowych, jak również obiektów przemysłowych  uważam, że mamy duże  szanse na pozyskanie kontraktów na terenie Republiki Kazachstanu – dodaje Mirgos.

Zgodnie z założeniami utworzenie nowego podmiotu nie wiąże się ze znacznymi nakładami finansowymi.

Powrót