AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Konsorcjum MIRBUD S.A. wygrało przetarg na budowę II etapu obwodnicy Mszczonowa

Konsorcjum, którego liderem jest MIRBUD S.A., złożyło najkorzystniejszą ofertę Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad na budowę II etapu obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50. Wartość oferty brutto to 67.954.015,81 zł.  Oferta została złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na budowę II etapu obwodnicy Mszczonowa w ciągu drogi krajowej nr 50 od km 2+920 do km 9+220. Warto podkreślić, że oferta naszego Konsorcjum, jako jedyna otrzymała maksymalną ilość – 100 punktów, a tym samym została uznana,   jako najkorzystniejsza spośród wszystkich złożonych ofert.
W skład konsorcjum weszły ponadto: Zakład Robót Mostowych MOSTMAR Sp.J. oraz Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Lubartów.

Powrót