AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Komunikat

W odpowiedzi na liczne pytania akcjonariuszy o kroki jakie podjęła Spółka w związku z nieprawdziwymi informacjami i pomówieniami na forach internetowych, Zarząd MIRBUD S.A. informuje, że w styczniu 2017 r. zwrócił się do serwisu Bonnier Business Polska Sp. z o.o. o udostępnienie danych osobowych użytkownika serwisu bankier.pl, w celu podjęcia przeciwko tej osobie odpowiednich kroków prawnych.

W związku z otrzymaną od Bonnier Business Polska Sp. z o.o. odmową udzielenia informacji mogących zidentyfikować użytkownika, Zarząd MIRBUD S.A. wystąpił do Generalnego Inspektora Danych Osobowych o rozstrzygnięcie sporu.

9 lutego 2018 roku GIODO wydał decyzję nakazującą Bonnier Business Polska Sp. z o.o. o udostępnienie danych osobowych użytkownika serwisu bankier.pl.

Jak wskazuje GIODO „Przyjęcie przeciwnego stanowiska skutkowałoby bezzasadną ochroną tego, kto mógł dopuścić się bezprawnej ingerencji w sferę prawnie chronionych interesów innej osoby (zwłaszcza przekonany o anonimowości, jaką gwarantuje mu sieć internetowa) przed ewentualną odpowiedzialnością za jego działania.

W związku z takim rozstrzygnięciem Spółka będzie występowała każdorazowo do wszystkich administratorów forów internetowych o udostępnienie danych osobowych tych użytkowników,  którzy będą publikować na forach nieprawdziwe informacje na temat Spółki, jej kondycji finansowej oraz naruszających dobra osobiste Spółki i osób zarządzających, celem dochodzenia należnego odszkodowania.

Powrót