AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Komunikat Zarządu dot. nieprawdziwych informacji na forach internetowych

Zarząd MIRBUD S.A. informuje, że na forach internetowych dotyczących spółki MIRBUD S.A. są publikowane posty, które w myśl z art. 12 ust. 1c Rozporządzenia MAR, w ocenie Spółki, mogą wypełniać przesłanki uznania za „rozpowszechnianie za pośrednictwem mediów, w tym Internetu, lub przy użyciu innych środków, informacji, które wprowadzają lub mogą wprowadzić w błąd co do podaży lub popytu na instrument finansowy”.

W ocenie Spółki publikowane posty mogą być uznane za manipulacje ceną akcji MRB poprzez podawanie do wiadomości publicznej nieprawdziwych, niesprawdzonych i nierzetelnych informacji, które przez uczestników rynku mogą być uznane za cenotwórcze.

Spółka zgłosiła konkretne posty i użytkowników do Komisji Nadzoru Finansowego z prośbą o podjęcie stosownych kroków prawnych.

Jednocześnie Spółka oświadcza, że dopełnia należytej staranności przy zachowaniu poufności prowadzonych przez Zarząd działań, jak również wszystkie informacje poufne w rozumieniu art. 17. MAR są niezwłocznie przekazywane do publicznej wiadomości. Oficjalne, potwierdzone informacje dotyczące działalności Emitenta są publikowane za pośrednictwem ESPI, strony internetowej Emitenta bądź wykorzystywanych przez Emitenta kanałów mediów społecznościowych.

Publikowanych przez użytkowników Internetu na forach internetowych niesprawdzonych, nieprawdziwych i oszczerczych informacji Spółka nie będzie komentować, będzie natomiast na bieżąco zgłaszać je do Komisji Nadzoru Finansowego w celu podjęcia stosownych kroków prawnych.

Powrót