AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Komunikat Spółki dot. spadku kursu akcji

W związku ze spadkiem kursu akcji MRB oraz licznymi zapytaniami od akcjonariuszy Zarząd Spółki pragnie poinformować i zapewnić, że sytuacja w Spółce jest stabilna. Wartość kontraktów pozostających do zrealizowania wynosi ponad 900 mln zł, w tym na rok 2017 przypada ok. 620 mln zł. W Spółce nie zaszły żadne okoliczności mogące mieć wpływ na tak drastyczny spadek kursu. Zarząd sam jest zaniepokojony reakcją rynku, ale nie widzi żadnego racjonalnego powodu do niepokoju i liczy, że wkrótce sytuacja uspokoi się.

Powrót