AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Komunikacja z akcjonariuszami

Szanowni Państwo,


W ramach poprawy komunikacji z akcjonariuszami Spółka od 2017 roku wdraża na stałe prowadzenie następujących działań:


1.    Organizowanie konferencji wynikowych Grupy Kapitałowej MIRBUD – raz w roku, w dniu ogłoszenia Skonsolidowanego Raportu Rocznego. Konferencje będą organizowane dla wszystkich zainteresowanych (inwestorów instytucjonalnych, indywidualnych i mediów) bez względu na wyniki.
2.    Publikowanie miesięcznych podsumowań z wydarzeń w Grupie Kapitałowej MIRBUD – w pierwszym tygodniu następnego miesiąca
3.    Publikacja na bieżąco odpowiedzi udzielanych akcjonariuszom indywidulanym na stronie relacje inwestorskie MIRBUD S.A.
4.    Publikacja prezentacji podsumowującej działalność operacyjną i wyniki po każdym kwartale.


W dalszym ciągu pracujemy nad rozbudową nowych kanałów i narzędzi komunikacji, o których będziemy na bieżąco Państwa informować. W przypadku dodatkowych pytań i sugestii odnośnie poprawy komunikacji z inwestorami zapraszam do bezpośredniego kontaktu.


Sylwia Pawlina
Dyrektor ds. Public Relations
MIRBUD S.A.

Powrót