AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Kolejny krok MIRBUD S.A. do przejęcia spółki drogowej

15 lutego 2010 roku została podpisana przedwstępna umowa sprzedaży udziałów z udziałowcami Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów w Kobylarni. Sprzedający są właścicielami łącznie 3.154 udziałów, co stanowi 78,77 % kapitału zakładowego tej Spółki.
Jednak zawarcie umowy przyrzeczonej nastąpi po spełnieniu kilku warunków m.in. satysfakcjonujący będzie wynik przeprowadzanego due diligence Spółki,  jak również uda się  uzyskać zgodę Prezesa UOKiK na nabycie udziałów i przejęcie kontroli nad Spółką. Strony dały sobie czas na sfinalizowanie transakcji do 30 czerwca br.

Powrót