AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Kolejna zmiana w strukturach akcjonariatu MIRBUD S.A.

Millennium Fundusz Inwestycyjny Otwarty, RFI 382  poinformował o przekroczeniu progu 5% w kapitale zakładowym MIRBUD S.A. Fundusz od 21 stycznia 2010 roku  posiada 2 266 640 akcji, które dają  5,04 % udziału w  akcjonariacie.
Mamy ogromną satysfakcję z faktu, że zainteresowanie inwestorów finansowych Spółką, rośnie. Jest to już drugi w miesiącu styczniu Fundusz, który postanowił się  ujawnić – mówi Jerzy Mirgos Dyrektor Zarządzający i Główny Akcjonariusz Spółki. MIRBUD S.A. ma przed sobą ogromny potencjał rozwojowy i sprecyzowane plany budowy mocnej grupy finansowej. Nasze dotychczasowe wyniki dowodzą również, że swoje ambicje opieramy na solidnych fundamentach  i mocno stąpamy po ziemi. – deklaruje Mirgos.

Powrót