AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Kobylarnia zbuduje w Konsorcjum linię tramwajową w Bydgoszczy

Spółka zależna Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A jest partnerem Konsorcjum, które zbuduje linię tramwajową do dzielnicy Fordon w Bydgoszczy. Konsorcjum składa się z 6 firm: Firma "Gotowski" Budownictwo Komunikacyjne i Przemysłowe Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy- Lider Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Robót Mostowych "Mosty Łódź" SA z siedzibą w Łodzi- Partner Konsorcjum, FEROCO SA z siedzibą w Poznaniu- Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Inżynieryjnych Robót Kolejowych "TOR-KRAK" Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie- Partner Konsorcjum, Metrostav a.s. z siedzibą w Pradze- Partner Konsorcjum, Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., z siedzibą w Kobylarni – Partner Konsorcjum.
Umowę w tej sprawie Konsorcjum podpisało z Zamawiającym czyli Tramwaj Fordon Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy w dniu 22 pazdziernika 2013 roku. Wartość umowy brutto wynosi 289.952.062,55 złotych. Szacunkowy udział Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. ma wynieść 20% wartości umowy, tj. 57.990.512,51 zł. brutto. Budowa linii tramwajowej do dzielnicy Fordon z przebudową układu drogowego w ciągu ulic Fordońskiej, Lewińskiego, Akademickiej, Andersa i węzłem integracyjnym w obszarze stacji kolejowej Bydgoszcz Wschód w Bydgoszczy zgodnie z zapisami umowy ma potrwać 24 miesięcy.

Powrót