AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

KOBYLARNIA S.A. należąca do Grupy MIRBUD podpisała umowy na budowę autostrady A1

Włosko-polskie konsorcjum, w którym partnerem jest spółka wchodząca w skład Grupy MIRBUD - Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. 3 kwietnia br. podpisała dwie umowy  z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Bydgoszczy na kontynuację i zakończenie budowy prawie 64-kilometrowego odcinka autostrady A1 Toruń-Stryków.

Za kwotę niemal  1,06 mld zł konsorcjum firm w składzie: SALINI POLSKA Sp. z o.o. – Lider, IMPREGILO S.p. A. – Partner oraz Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A. – Partner  wykona niezrealizowane przez poprzedniego wykonawcę roboty na odcinkach:

- Czerniewice – Odolin, którego długość wynosi 11,4 km;
- Odolin – Brzezie o długości ok. 23,1 km;
- oraz węzeł Brzezie (z węzłem) – węzeł „Kowal” (bez węzła), którego długość wynosi 29,5 km.

- To bardzo istotna umowa, zarówno dla naszej spółki zależnej – KOBYLARNI S.A., jak i dla całej Grupy Kapitałowej MIRBUD – mówi Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A. Kontynuujemy przyjęte założenia, zgodnie z którymi kontrakty drogowe realizowała będzie wyłączenie KOBYLARNIA S.A. Wiemy, że  prace przy dokończeniu budowy autostrady A1 są dużym wyzwaniem.  Zwłaszcza w kontekście poprzednich wydarzeń, które towarzyszyły tej budowie – dodaje Jerzy Mirgos.

Na zakończenie prac na odcinku Czerniewice-Brzezie wykonawcy będą mieli 11 miesięcy od dnia podpisania umowy, zaś zgodnie z warunkami określonymi w specyfikacji przetargowej i umowie odcinek ten zostanie udostępniony kierowcom po 8 miesiącach od daty zawarcia umowy.

Prace na odcinku Brzezie-Kowal  potrwają 12 miesięcy, zaś jego  udostępnienie do ruchu nastąpi po 9 miesiącach od daty umowy.

Powrót