AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Kobylarnia dla Płocka

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów KOBYLARNIA S.A., spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD, podpisała umowę z Urzędem Miasta Płock na budowę i przebudowę dróg wojewódzkich 559 i 562. Pierwsze prace rozpoczną się jeszcze w tym miesiącu. Inwestycja potrwa do końca listopada bieżącego roku. Wartość umowy to ponad 20 mln złotych brutto.

Inwestycja obejmuje przebudowę ulic Traktowej, Dobrzyńskiej i Zglenickiego. W ramach kontraktu wybudowane zostaną dwa ronda: na skrzyżowaniu ulic Szpitalnej z Traktowż oraz Dobrzyńskiej i Zglenickiego. Zostanie także przebudowane skrzyżowanie ulic Maszewskiej z Traktową i Dobrzyńską. Na wszystkich ulicach powstaną nowe chodniki, ścieżki rowerowe i oświetlenie.

Wcześniej  Kobylarnia odpowiadała m.in. za takie płockie inwestycje jak: remonty Zglenickiego, Wolskiego, Bielskiej czy Dobrzykowskiej

Powrót