AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

JHM Development notuje wzrost rentowności w I półroczu 2015 r.

W pierwszym półroczu bieżącego roku Grupa JHM DEVELOPMENT (Grupa Kapitałowa MIRBUD) wypracowała przychody w wysokości 39,5 mln zł, czyli na poziomie tylko nieco niższym niż w porównywalnym okresie poprzedniego roku, które wyniosły 42,9 mln zł. Zarówno wypracowany w tym okresie zysk ze sprzedaży, zysk przed opodatkowaniem jak i zysk netto były wyższe niż w roku poprzednim. Wzrost zysku ze sprzedaży wyniósł 353 tys. zł, zysku przed opodatkowaniem 1 144 tys. zł, a zysku netto 717 tys. zł. Pozwoliło to na osiągnięcie rentowności netto 11,5%, w poprzednim roku było to 8,9%.

Działalność deweloperska

Zadowolenie budzi fakt, że Grupa wypracowuje coraz lepsze wyniki na działalności deweloperskiej - podstawowej działalności spółki dominującej JHM DEVELOPMENT S.A. Wynik na sprzedaży w tym segmencie wzrósł z 3 354 tys. zł w roku poprzednim do 3 927 tys. zł, a osiągnięta rentowność sprzedaży wzrosła z 15,6% do 21,4%.

Warto podkreślić, że wyniki I półrocza zostały wypracowane w oparciu o inwestycje zrealizowane w poprzednich latach, podczas gdy w porównywalnym okresie poprzedniego roku były oddane do użytkowania nowe inwestycje w Koninie i w Żyrardowie. Tak dobry wynik to efekt  widocznego ożywienia na pierwotnym rynku mieszkaniowym, na który wpływ mają zarówno obniżka stóp procentowych kredytów hipotecznych, skutkująca poprawą zdolności kredytowej klientów jak również wsparcie programu pomocy państwa w nabyciu pierwszego mieszkania przez młodych ludzi – „Mieszkanie dla Młodych”. Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami spółka rozpoczęła w tym roku nowe inwestycje developerskie, które w widoczny sposób przełożą się na poziom sprzedaży w roku 2016 i 2017. Są to projekty realizowane w Koninie, Katowicach i Rumi.”- komentuje Halina Mirgos, Prezes Zarządu JHM Development.

W Koninie biorąc pod uwagę szybkie tempo sprzedaży lokali w ramach I etapu Osiedla Diamentowego, oddanego w połowie 2014r podjęta została decyzja o uruchomieniu II etapu obejmującego budowę 144 mieszkań w dwóch budynkach. Sumaryczna powierzchnia mieszkań stanowi ponad 7,4 tys. m2 PUM.

Inwestycja w Rumi to 237 mieszkań (powierzchnia mieszkań 11,9 tys. m2 PUM) w kolejnym budynku stanowiącym II etap budowy Osiedla Królewskiego, ponieważ sprzedaż mieszkań w ramach I etapu Osiedla osiągnęła obecnie poziom niemal 90%.

Inwestycja w Katowicach to 205 mieszkań (powierzchnia mieszkań 11,1 tys. m2 PUM) w dwóch budynkach stanowiących I etap budowy osiedla Twoja Dolina. Osiedle zlokalizowane jest w okolicy Doliny Trzech Stawów, w pobliżu ścisłego centrum Katowic. Jest to pierwsza inwestycja spółki JHM DEVELOPMENT realizowana w tak dużej aglomeracji. Spółka wykorzystując swoje dotychczasowe doświadczenia liczy na sukces tej inwestycji w nowej lokalizacji.

Działalność wynajmu powierzchni handlowych

Działalność wynajmu powierzchni handlowych realizowana jest głównie przez spółkę Marywilska 44 Sp. z o.o. zarządzającą centrum handlowym w Warszawie, jak również przez spółki celowe JHM 1 Sp. z o.o. i JHM 2 Sp. z o.o. prowadzące wynajem obiektów handlowych dla sieci handlowych NOMI w Starachowicach oraz BIEDRONKA w Bielsku-Białej i w Rumi.

Również w tym segmencie działalności spółki grupy kapitałowej osiągnęły poprawę wyników w porównaniu do roku poprzedniego. Przychody wzrosły z 10,9 mln zł w roku ubiegłym do 11,2 mln zł w roku bieżącym. Rentowność na sprzedaży uległa dalszej poprawie i osiągnęła poziom 38,2%, w porównaniu do 37,7% w I półroczu 2014 roku. Także w wymiarze wartościowym odnotowano wzrost marży na sprzedaży z 6,6 mln zł do 6,9 mln zł.

Na wyniki osiągane w kolejnych kwartałach wpłynie zrealizowana rozbudowa Centrum Handlowego Marywilska 44 (dodatkowe 2 tys. m2 powierzchni handlowej i administracyjnej) oraz dalsza komercjalizacja Centrum Janowo w Rumi – obiekt zarządzany w ramach działalności spółki celowej JHM 2 Sp. z o.o. Istotny wzrost przychodów oraz rentowności w obszarze wynajmu powierzchni handlowych w latach 2016 - 2017 związany jest z planowaną dalszą rozbudową Centrum Handlowego Marywilska 44 o kolejne 12 tys. m2 powierzchni handlowej w ramach Parku Handlowego Marywilska 44.”- dodaje Halina Mirgos, Prezes Zarządu JHM Development.

W opinii Zarządu Spółki realizacja wspomnianych zamierzeń zarówno w zakresie zwiększenia powierzchni handlowych a także realizacja nowych projektów developerskich przyczynią się do  dalszego rozwój spółek grupy kapitałowej JHM DEVELOPMENT. 

Powrót