AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Inwestycja zrealizowana przez MIRBUD S.A. z tytułem „Budynek Roku 2015”

Realizowany przez MIRBUD S.A. Budynek „B”, Centrum Nanotechnologii, Centrum Nauczania Matematyki i Kształcenia na Odległość Politechniki Gdańskiej z parkingiem podziemnym, układem drogowym oraz infrastrukturą techniczną otrzymał nagrodę III stopnia w konkursie „Budowa Roku 2015”.

24 maja br. w Warszawie Tomasz Żuchowski, podsekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, odpowiedzialny za budownictwo osobiście wręczał laureatom konkursu statuetki i dyplomy. Politechnikę Gdańską reprezentowali prof. Antoni Taraszkiewicz, dziekan Wydziału Architektury oraz Piotr Iwańczak, zastępca kanclerza ds. zasobów technicznych. W uroczystej gali uczestniczył także Sławomir Nowak, wiceprezes zarządu MIRBUD S.A.

Nagroda jest przyznawana rokrocznie przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa przy współudziale Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz Głównego Urzędu Nadzoru Budowlanego. Kapituła konkursowa przy wyborze najlepszych obiektów pod uwagę bierze: jakość robót, organizację budowy i czas jej realizacji, rozwiązania techniczno-technologiczne procesu realizacji budowy, bezpieczeństwo pracy i ochronę zdrowia, przebieg i formę finansowania inwestycji, koszty realizacji obiektu budowlanego, rozwiązania formalno-prawne w procesie inwestycyjnym, udział inwestora w realizacji obiektu budowlanego, a także wpływ oddziaływania inwestycji na środowisko i gospodarkę regionu.

Powrót