AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

GRUPA MIRBUD nawiązuje współpracę z włoską Grupą Maltauro

Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Kobylarnia, spółka wchodząca w skład Grupy Kapitałowej MIRBUD podpisała porozumienie z włoską firmą Maltauro dotyczące wspólnego udziału obydwu podmiotów w postępowaniach przetargowych na budowę dróg w Polsce. W opinii Zarządu MIRBUD S.A. nowy partner zwiększy potencjał realizacyjny Grupy i umożliwi udział w większej liczbie projektów drogowych. Pierwsze postępowanie, w którym obydwie firmy wezmą udział to przetarg na budowę obwodnicy Suwałk.


Grupa Maltauro istnieje od 1921 roku. Należy to jednej z największych firm budowlanych we Włoszech, w których prowadzi ponad 100 projektów budowlanych. Efektywnie działa także na rynku Azjatyckim, Europejskim oraz Afrykańskim. Zatrudnia blisko 2000 pracowników a w ubiegłym roku wygenerowała przychody na poziomie pół miliarda euro.

„Do tej pory braliśmy udział w postępowaniach przetargowych samodzielnie lub także z włoską firmą Salini- Impregilo, poprzez naszą spółkę zależną Kobylarnia. Jestem przekonany, że nasz nowy partner zwiększy nasz potencjał i możliwość realizacji większej liczby projektów drogowych. My oferujemy ze swojej strony referencje z rynku polskiego, zdobyte chociażby w czasie realizacji przez Kobylarnię projektu związanego z dokończeniem autostrady A1 na odcinku Kowal-Toruń, a także znaczny potencjał realizacyjny w postaci sprzętu i wykwalifikowanej kadry. Nasz nowy partner zapewni między innymi know-how, wsparcie finansowe,  a także bogate doświadczenie zdobyte na wielu kontynentach. Mam nadzieję, że te partnerstwo da nam nowy impuls do wzrostu.” - powiedział Jerzy Mirgos, Prezes Zarządu MIRBUD S.A.


“Obecnie rozszerzamy naszą działalność na rynki zagraniczne i dlatego zdecydowaliśmy się rozpocząć działalność na polskim rynku. Obserwując pozytywne trendy zachodzące w polskiej gospodarce w ostatnich latach, potrzeby związane z rozbudową infrastruktury a także mając świadomość dużych nakładów ze strony Unii Europejskiej uznaliśmy, że Polska będzie dla nas interesującym rynkiem. Biorąc pod uwagę referencje Grupy Maltauro i jej doświadczenie, uważamy, że możemy wziąć aktywny udział w projektach budowlanych, które będą tu prowadzone.
- powiedział Giovanni Dolcetta, Commercial Director of the Impresa Costruzioni Giuseppe Maltauro SpA (Grupa Maltauri)

Powrót