AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

GRUPA JHM DEVELOPMENT zwiększa rentowność

W pierwszym półroczu roku obrotowego 2013 Grupa JHM DEVELOPMENT uzyskała przychody w wysokości 29,6 mln PLN, czyli na porównywalnym poziomie jak roku temu. Wyraźnie natomiast zwiększyła się rentowność operacyjna z 3,7 mln PLZ w 2012 roku do 5,5 mln w 2013 roku. Grupa wypracowała zysk netto 2,6 mln PLN w porównaniu do 1,1 mln PLN w roku 2012.

Na zwiększenie rentowności Grupy wpływ miały głównie dwa czynniki: zwiększenie poziomu komercjalizacji powierzchni wynajmu w halach przy Marywilskiej w Warszawie oraz przychody uzyskane przez spółki JHM 1 i JHM 2, które zarządzają obiektami handlowymi, w których jest prowadzona sprzedaż pod markami NOMI oraz BIEDRONKA.

Warto podkreślić, że Grupa wygenerowała podobne przychody jak w roku ubiegłym mimo nieznacznego spadku sprzedaży mieszkań przez Spółkę JHM DEVELOPMENT S.A. W I półroczu 2013 spółka sprzedała 54 mieszkań oraz 11 miejsc parkingowych w porównaniu do 66 mieszkań oraz 31 miejsc parkingowych w analogicznym okresie roku 2012. W roku 2012 spółka oddała do użytku dwie nowe inwestycje: w Bełchatowie oraz w Skierniewicach, co zawsze przekłada się na większą sprzedaż mieszkań.

„W przyszłym roku zakończymy dwie inwestycje: w Koninie oraz Żyrardowie, co pozwoli zwiększyć spółce sprzedaż do poziomu 250 mieszkań.  Jednocześnie planujemy kilka nowych inwestycji, ale ich realizację uzależniamy od pozyskanego finansowania. Planujemy także budowę nowej hali w ramach Centrum Hal Targowych w Warszawie o powierzchni mniej więcej 20 tys. metrów kwadratowych, którą chcemy wynająć dla dużych sklepów między innymi z sektora budowlanego” – powiedziała Halina Mirgos, prezes zarządu JHM DEVELOPMENT S.A.

Dane w tys. PLN H1 2013 H2 2012
Przychody 29.618 29.939
Zysk (strata) operacyjna 5.523 3.701
Zysk (strata) netto 2.565 1.455

Obecnie spółka JHM Development prowadzi budowę osiedli mieszkaniowych w Koninie oraz w Żyrardowie. W Koninie realizowany jest I etap budowy „Osiedla Diamentowego” obejmujący dwa budynki wielorodzinne – 144 mieszkań, 34 garaże, natomiast w Żyrardowie budowany jest jeden budynek wielorodzinny – 88 mieszkań, 19 garaży. Centrum Hal Targowych Marywilska 44 ma wynajętych ponad 90% powierzchni handlowej. Działalność prowadzi tutaj ponad 1.200 podmiotów gospodarczych. Jednocześnie Grupa poprzez spółki celowe JHM 1 oraz JHM 2 zarządza marketami dla firm NOMI oraz BIEDRONKA.

Powrót