AAA


Kontakt

ul. Unii Europejskiej 18
96-100 Skierniewice
tel. (046) 833-98-28
tel/fax: (046) 833-97-32
sekretariat@mirbud.com.pl

Ewa Przybył Prokurentem Zarządu MIRBUD S.A.

Uchwałą Zarządu z dnia 8 marca 2017 r. Ewa Przybył, Dyrektor ds. Przygotowania Inwestycji została powołana na stanowisko Prokurenta Zarządu MIRBUD S.A.. Pani Ewa pracuje w MIRBUD S.A. od 1999r., ukończyła Politechnikę Warszawską i uzyskała tytuł magistra inżyniera budownictwa w specjalizacji technologia i organizacja budownictwa.

Serdecznie gratulujemy!

Powrót